<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nedbemanning og omstilling

– Gode råd i vanskelige tider

Ta kontakt

Det er ikke enkelt å være leder når virksomheten er under press. Instinktet ber deg ta vare på den enkelte medarbeider og bedriften som helhet. Det kan virke som en umulig oppgave.


Ingen ønsker å havne i en slik situasjon, men når det først skjer gjelder det å jobbe for den beste løsningen for alle parter. Du kan få hjelp både til å tilpasse virksomheten og – dersom omstendighetene krever at dere nedbemanner – finne nye muligheter for dine ansatte.

Hvem kan ha behov for råd?

Tjenesten retter seg i hovedsak mot ledergruppen, HR- avdelingen eller andre beslutningstakere i selskapet. 

Når er det behov?

Det vanlige scenarioet er at virksomheter henvender seg  når det er store utfordringer og endringer.  Sammen diskuterer vi nødvendige tiltak, typisk en kombinasjon av omstrukturering og nedbemanning.

Tjenesten innebærer å:
organisation-icon

Sikre en levedyktig organisasjon

muligheter-icon

Finne nye muligheter for alle berørte

En omstrukturering er en vanskelig prosess for alle involverte, gjerne fordi noen vil stå igjen uten arbeidsoppgaver. Det kan naturligvis være svært belastende for den enkelte, noe som er viktig å ivareta. Våre rekrutterere hjelper de berørte med å finne nye muligheter, enten det er jobb eller videreutdanning. Parallelt kan vi også bidra til at de som er igjen er motiverte til å yte godt i en ny organisasjon.

 

Kompetanse for endring

Våre rådgivere har bred kompetanse, blant annet innen organisasjonsutvikling, HR, coaching, rekruttering og prosjektledelse.

Vi bistår i alle prosesser som omstilling berører; 

 • Metodikk for organisasjonsutvikling og omstilling
 • Lederstøtte- og utvikling
 • Teamutvikling
 • Mål- og kartleggingssamtaler
 • Karriererådgivning
 • Coaching
 • CV- og søknadskurs
 • Intervjutrening
 • Nettverksbygging
 • Personlighetstester og kompetanseprofil
 • Viktigheten ved å bygge et godt miljø der alle jobber mot felles mål

Skreddersydd prosess

Ingen omstillingsprosesser er like noe som betyr at vi tilpasser prosessen for din organisasjon og deres utfordringer. Vi starter alltid med oppstarts- og analysemøter for å bli godt kjent med dere og den virkeligheten dere opplever. Gjennom nøkkelpersonsamtaler vil vi identifisere hva som er avgjørende suksessfaktorer for å oppnå de målene dere søker.  Med oss som rådgivende part kan du være sikker på at du får en aktiv samarbeidspartner som gir deg trygghet gjennom hele prosessen. 

Ønsker du en uforpliktende prat ta kontakt med våre fageksperter.

Har du flere spørsmål om nedbemanning- og omstilling?

Våre fageksperter hjelper deg

Berit_Nygaard_Habberstad

Berit Nygaard

Rekruttering av ledere og spesialister, lederutvikling
E-post: berit.nygaard@habberstad.no
Telefon: +47 900 50 849

habberstad-kolbjorn-preus

Kolbjørn Preus

Rekruttering av ledere og spesialister, lederutvikling
E-post: kolbjorn.preus@habberstad.no
Telefon: +47 40 40 35 53