<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Det er ikke enkelt å være leder når virksomheten er under press. Instinktet ber deg ta vare på den enkelte medarbeider og bedriften som helhet. Det kan virke som en umulig oppgave. Ingen ønsker å havne i en slik situasjon, men når det først skjer gjelder det å jobbe for den beste løsningen for alle parter. Du kan få hjelp både til å tilpasse virksomheten og – dersom omstendighetene krever at dere nedbemanner – finne nye muligheter for dine ansatte.

Hvem kan ha behov for råd?

Tjenesten retter seg i hovedsak mot ledergruppen, HR- avdelingen eller andre beslutningstakere i selskapet. 

iStock-1141367105
iStock-807190664

Når er det behov?

Det vanlige scenarioet er at virksomheter henvender seg når det er store utfordringer og endringer.  Sammen diskuterer vi nødvendige tiltak, typisk en kombinasjon av omstrukturering og nedbemanning.

Hva innebærer tjenesten

2

Sikre en levedyktig organisasjon

1

Finne nye muligheter for alle berørte

Kompetanse for endring 

Våre rådgivere har bred kompetanse, blant annet innen organisasjonsutvikling, HR, coaching, rekruttering og prosjektledelse.

Vi bistår i alle prosesser som omstilling berører;

iStock-844068524
iStock-529144146

Skreddersydd prosess 

Ingen omstillingsprosesser er like noe som betyr at vi tilpasser prosessen for din organisasjon og deres utfordringer. Vi starter alltid med oppstarts- og analysemøter for å bli godt kjent med dere og den virkeligheten dere opplever. Gjennom nøkkelpersonsamtaler vil vi identifisere hva som er avgjørende suksessfaktorer for å oppnå de målene dere søker.  Med oss som rådgivende part kan du være sikker på at du får en aktiv samarbeidspartner som gir deg trygghet gjennom hele prosessen.  Ønsker du en uforpliktende prat ta kontakt med våre fageksperter.

Snakk med vår fagekspert

Våre fageksperter hjelper deg

te_habberstad-0212_ nettsiden-min

Anne Lise Heide

Organisasjons- og lederutvikling, foredragsholder, Coach

E-post: annelise.heide@habberstad.no
Telefon: +47 950 31 617

Jostein Kvinnesland

Jostein Kvinnesland

Daglig leder, Portefølje- og virksomhetsstyring

E-post: jostein.kvinnesland@habberstad.no
Telefon: +47 975 71 124