Jørn Annweiler

Jørn Annweiler

Virksomhetsarkitekt, digital transformasjon, strategi og ledelse

Telefon: 91 34 25 14

Jørn har erfaring fra digitale endringsprosesser i større internasjonale virksomheter, og har ledet og deltatt i en rekke store prosjekter. Han har arbeidet mye med strategisk planlegging, endringsledelse, virksomhetsarkitektur og digital transformasjon i komplekse matriseorganisasjoner. Jørn jobber i grensesnittet mellom IT, forretning og økonomi og er en brobygger som skaper tillit med sin dype forståelse av forretningsprosesser, strategi, kapabiliteter og digitalisering. Jørn har også kompetanse på å bygge integrerte bærekraftige forretningsstrategier og operasjonalisere disse. Han er kundefokusert og trives å jobbe med utfordrende problemstillinger på både strategisk og operasjonelt nivå.

Jørn er en erfaren leder med omfattende internasjonal erfaring innen maritim industri.  Jørn har en mastergrad i teknologiledelse fra NTNU(Indøk)/Cambridge University fra 2023 og er siviløkonom fra NHH. I tillegg har Jørn en rekke kurs og sertifiseringer innen digital teknologi, virksomhetsarkitektur og bærekraft.