Det er i rekrutteringen du tar dine kanskje aller viktigste beslutninger. Heldigvis er det enkelt å redusere risikoen for å velge feil.


Tidligere i år spurte The Conference Board 1400 ledere om hva de anser som bedriftens største interne utfordring. Svaret var klart og tydelig: Å tiltrekke og beholde de beste hodene.   

«Få ting er viktigere enn å ansette riktig person i en stilling. (...) For oss var det betryggende å ha en kompetent rådgiver med trenet øye og god vurderingssans med i prosessen. Han er kjent med virksomheten og forstod raskt behovene knyttet til den utlyste stillingen.» 

– Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg v/ Solveig Jølstad 

Vi har tidligere skrevet om hvordan sluttvurderinger kan hjelpe bedrifter med å treffe rett beslutning i ansettelsesprosesser, og i lys av The Conference Board-undersøkelsen, er det ingen overraskelse at etterspørselen etter tjenesten bare øker. 

La oss se på hva det er som gjør at bedrifter lar seg begeistre.

En sluttvurdering scorer kandidatene i henhold til kravspesifikasjonen

De fleste bedrifter definerer filtre som sørger for at det i hovedsak kommer inn søknader fra relevante kandidater. Det er ikke mulig å formulere en stillingsannonse som siler vekk alle unntatt drømmekandidaten, men ved hjelp av en gjennomtenkt kravspesifikasjon kan du tynne ut feltet betraktelig. Kravspesifikasjonen inneholder informasjon om: 

  • ønskede personlige egenskaper 
  • oppgavene som skal løses 
  • faglig og profesjonell kandidatprofil
  • andre rollespesifikke krav 

I en sluttvurdering tar konsulenten for seg strukturerte intervjuer, tester og referansesamtaler, og scorer kandidatene etter graden av samsvar med kravspesifikasjonen. Det resulterer i en rapport som visualiserer kandidatens egnethet – et verdifullt hjelpemiddel for den som rekrutterer. 

«Sluttvurderingen var en strukturert gjennomgang av kandidatens faglige forutsetninger og personlige egenskaper. Disse ble sett i lys av og vektet opp mot ansvar, kompetansekrav og personlige forutsetninger som er avgjørende i den aktuelle stillingen. Alt dette var til veldig god hjelp da vi skulle ta beslutningen.»

– Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg v/ Solveig Jølstad 

Lær mer: Sluttvurderinger: En «NAF-test» for din ansettelse

Et tidsbesparende og objektivt beslutningsgrunnlag

På bare noen dager kan du få en profesjonell, objektiv vurdering av et utvalg kandidater, og en rapport som gir deg et bedre beslutningsgrunnlag. Dette er ikke minst verdifullt i sammenhenger der interne kandidater søker en stilling; det er ikke alltid like enkelt å være objektiv for en nær leder eller HR. 

En ekstern rekrutterer erstatter imidlertid ikke deg. Til tross for kravspesifikasjoner og scorekort: Rekruttering er og blir en skjønnsmessig disiplin. Målet med en sluttvurdering er heller ikke å frita deg fra å måtte velge – det handler om å gjøre deg i stand til å ta et best mulig valg på et best mulig grunnlag. Du får både relevante data og tolkningen til en kvalifisert rekrutterer.

Sørg bare for å ha vektet kategoriene på forhånd. Selv om sluttvurderingen er objektiv av natur, har du all anledning til å være subjektiv i kravspesifikasjonen. Når to kandidater scorer veldig likt, kan vekting avgjøre utfallet. 


Et supplement til HR-avdelingen 

Mange større virksomheter har allerede en HR-avdeling og synes det virker for dyrt å sette bort hele rekrutteringsprosessen. Det er heller ikke nødvendig. Med sluttvurderinger får du hjelp til den siste fasen, og avlaster en travel HR-avdeling samtidig som du tilfører en objektivitet det kan være vanskelig å få til i et internt apparat. 

Kanskje du er nysgjerrig på rekrutteringstjenester, og kunne tenke deg å se hvilken nytteverdi ekstern hjelp har for bedriften din? Sluttvurderinger kan være et fint sted å begynne. Blir du fornøyd, kan det hende du ser deg tjent med å få hjelp til hele prosessen neste gang. 


Risikoreduksjon er målet

Det er mange hensyn å ta i en rekrutteringsprosess, men det er fullt mulig å redusere risikoen for dyre feilansettelser. Hvem har den rette kompetansen? Hvem vil passe best inn i kulturen deres? 

Rekruttering er ingen eksakt vitenskap, men en sluttvurdering gjør deg tryggere i valget.

Ønsker du å se resultatet av en sluttvurdering? Fyll ut skjemaet og vi sender deg en eksempelrapport – helt uforpliktende.