Habberstad, Brækhus Advokatfirma og Cloudworks inviterer til et hybrid event om EU-direktivet NIS2 og den nye digitalsikkerhetsloven som trer i kraft i 2024. Våre eksperter vil forklare hva dette innebærer og hvordan din organisasjon bør forberede seg allerede i dag!

Vi står overfor økende utfordringer knyttet til cyberkriminalitet. NIS1 og NIS2 (Network and Information Systems Directive 2) er EU-direktivet som har som formål å styrke IT-sikkerheten i EU. Direktivet vil ramme mange norske bedrifter og vil stille strengere krav til både deg og dine leverandører. Samtidig blir det innført skjerpede sanksjoner både mot bedriften og deg som beslutningstaker. 

Ønsker du lære mer om hvordan digitalsikkerhetsloven og NIS2 vil påvirke deg og din virksomhet klikk deg videre via lenken nedenfor og meld deg på i dag.