Digitale løsniger er overalt, i alle klikk og tastetrykk etterlater vi digitale spor. Det betyr at vi være oppmerksomme, beskytte oss selv og selskapet vi jobber i. Du har kanskje hørt om brannmurer og koder som ivaretar informasjonssikkerheten der du jobber, men visste du at digital sikkerhet også handler om DEG? 

Hvordan du bruker tjenester og hvordan du håndterer informasjonen er viktig for å sikre at du opptrer trygt. En tjenestedesigner vet mye om hvordan vi mennesker oppfører oss, og spiller en viktig rolle for å kartlegge og se helheten i sikkerhetsløsninger. Ved å bruke tjenestedesign og sette brukere i sentrum, hjelper vi virksomheter til å balansere sikkerhet på riktig nivå.

God tjenestedesign gir sikkerhet som er enkel å forstå

Tjenestedesignere ser på brukeropplevelse over tid på tvers av flere berøringspunkter som produkter, tjenester, prosesser og systemer. De sørger for en helhetlig oversikt over digitale løsninger, bruksmønster, fallgruver og underliggende behov. Tjenestedesign kan øke forståelsen og etterlevelsen av sikkerhetsløsninger ved å tydeliggjøre kommunikasjon, forenkle brukeropplevelsen og minimere kompleksiteten i sikkerhetsprosedyrer og digitale løsninger. Ved å gjøre sikkerhet enkelt å forstå får du som bruker en enklere og tryggere opplevelse, i tillegg får din arbeidsplass økt etterlevelse og redusert risiko for menneskelige feil.

God tjenestedesign oppdager sårbarheter før de skaper hendelser

En tjenestedesigner kartlegger sårbarheter ved å bruke metoder for helhetlig kartlegging. Ved å illustrere en slik oversikt kan tjenestedesigneren identifisere kritiske punkt, mulige svakheter eller risiko i brukerens reise gjennom organisasjonens tjenester. Ved å forstå hvordan og hvor vi samhandler med systemet kan tjenestedesigner forbedre eller skape nye løsningerfor å øke etterlevelsen. På denne måten bistår en tjenestedesigner virksomheten å finne gode sikkerhetstiltak på riktig nivå.

God tjenestedesign lærer oss sikkerhet på en kreativ og morsom måte

I stedet for å følge kjedelige presentasjoner eller lese sikkerhetsprosedyrer kan tjenestedesigneren lage morsomme økter der du lærer om hvordan du kan være trygg på selskapet digitale tjenester. Dette gjøre det letter å huske, samtidig som det er morsomt å lære.

God tjenestedesign gjør sikkerhetsløsninger brukervennlig

Noen ganger kan digital sikkerhet virke komplisert og vanskelig å forstå. En tjenestedesigner gjør sikkerhetsløsninger brukervennlige ved å kommunisere klart, designe intuitivt, teste med brukere og minimere komplikasjoner. Dette er viktig fordi brukervennlige sikkerhetsløsninger øker etterlevelse og reduserer feil. Tjenestedesigneren setter brukeren i sentrum og ønsker at den digitale opplevelse skal være så enkel og sikker som mulig!

Kobler du tjenestedesign og datasikkerhet sammen gjøre du din digitale reise trygg og problemfri. Tjenestedesign gir verdi til digital sikkerhet ved å skape brukervennlige løsninger som øker etterlevelsen av sikkerhetsprosedyrer og reduserer risikoen for feil.  Er du nyskjerrig på hvordan dere kan ta i bruk tjenestedesign i kombinasjon med sikkerhetsrådgivning bistår Habberstad i dette arbeidet.