Det snakkes mye om personlige nyttårsforsetter ved inngangen av et nytt år, men hva med nyttårsforsett for selskapet? Det handler om å gjøre tidlige prioriteringer om hva som er viktig for dere som selskap. Mål og nyttårsforsett kan være mange. Nedenfor deler vi våre 4 anbefalinger og prioriteter som vi mener burde inngå i første kvartal.

1. Prioriter at digital sikkerhet følges opp av styret

Oppfølging av risikoer er en sentral oppgave for styrer, og dette kan ikke løses uten å aktivt jobbe med digital risiko. Sett tydelige mål for sikkerhetsarbeidet og sørg for at det er allokert tilstrekkelig ressurser. Sørg for å ha mål om å gjøre digital sikkerhet og etterlevelse av relevante reguleringer til et kjerneelement i deres styrearbeid. Dette sikrer proaktivitet og at dere er i tråd med gjeldende reguleringer.

2. Evaluer relevansen av NIS-direktivet og digitalsikkerhetsloven for deres virksomhet 

Det er viktig å forstå hvordan NIS-direktivet og digitalsikkerhetsloven påvirker deres virksomhet. Gjennom en grundig evaluering vil dere kunne tilpasse prosesser og ressurser for å oppfylle eventuelle krav dere ikke tilfredsstiller.  

Last ned og få tilgang til vårt webinar: Digitalsikkerhetsloven og NIS2 kommer - er din bedrift klar?. Her forklarer våre eksperter sammen med  Brækhus Advokater og Cloudworks hva dette innebærer og hvordan din organisasjon bør forberede seg allerede i dag.

3. Vurder sertifisering etter ISO 9001

Å kunne dokumentere hvordan bedriften jobber med kvalitet, blir stadig viktigere. Dersom dere ikke allerede er sertifisert, bør dere vurdere en ISO 9001-sertifisering. Dette vil bidra til å styrke deres forpliktelser til kvalitet og kontinuerlig forbedring. 

4. Gjennomgå og prioriter prosjekter

Ta en nøye gjennomgang av deres pågående og planlagte prosjekter for å identifisere de som er mest kritiske og verdifulle for virksomheten. Dette hjelper dere med å allokere ressursene der de er mest nødvendig for å sikre vellykket gjennomføring.

Våre prosjektledere bistår innen programledelse, prosjektledelse og testledelse av strategisk viktige prosesser og oppgaver i virksomheten. 

Å sette forretningsrelaterte nyttårsforsetter, hjelper dere med å tidlig sette en klar retning for det nye året. Habberstad bistår og sørger for effektive og verdiskapende digitaliserings- og endringsprosesser.  Våre erfarne rådgivere kombinerer fagkompetanse med solid prosjekterfaring, noe som gir deg trygghet for gode resultater i viktige endringsprosesser.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat så sørger vi for at dere kommer godt i gang med det nye året.