<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

En sentral lederkompetanse

Det finnes ikke lenger virksomheter som ikke må forholde seg til endring og omstilling. Uforutsigbarhet skaper ofte utrygghet. Forskning tilsier at det er nærmeste leder som er viktigst for å skape trygghet i endringsprosesser.  Habberstad utvikler ledere til også å være gode endringsledere. En teamkultur preget av psykologisk trygghet er avgjørende.

3-1
Rundt et planleggingsbord bilde 2

En strukturert endringsprosess

En organisasjon endrer seg ikke uten at menneskene som er en del av den, endrer seg. En tidlig kartlegging av interessenter og deres holdninger er derfor essensielt. For å lykkes med endringsledelse, må vi anerkjenne at endring er krevende for oss mennesker. I Habberstad benytter vi anerkjente metoder for endringsledelse når vi designer endringsprosesser steg for steg. Vi støtter oss også på forskning innen psykologi, sosiologi og motivasjonsteori - og ikke minst empiri -  for å sikre at endring blir varig og gir ønsket effekt.

Kraften i organisasjonskulturen

Virksomhetens kultur kan være en brems eller en drivende kraft for endringsprosesser. I en kultur preget av nysgjerrighet og læring, med rom for å prøve og feile, er det større sannsynlighet for å lykkes med endring. En initiell kulturanalyse kan avdekke kulturer og subkulturer i organisasjonen, og dermed hvilke tiltak som bør prioriteres for å lykkes med endring. Noen ganger må vi starte med utvikling av kulturen før andre endringer kan implementeres.

11

Habberstad kan bistå med:

Map icon

Kartlegging av organisasjonens modenhet for endring. Analyse av interessenter, holdninger, arbeidsprosesser og kultur

Project icon

Prosjektledelse av en strukturert endringsprosess der vi ivaretar de vesentlige momentene for å lykkes med endringen i hht forskning og empiri

People icon

Visjon for endringen og tydelige mål som skaper motivasjon og engasjement i organisasjonen

cube icon

Utvikling og opplæring av ledere som skal drive endringsprosessen internt

Thinking person icon

Kommunikasjonsplan for å skape engasjement og motivasjon blant interessenter

Gears icon

Varig endring og omstilling, oppfølging
og måling av gevinstrealisering

Det finnes ingen vanskeligere oppgave å påta seg, ingen farligere å utføre, eller mer tvilsom i sin suksess, enn det å være leder for introduksjon av endringer. For han som innoverer vil ha som fiender alle som har det bra innenfor det bestående, og bare lunken støtte fra de som kanskje får det bedre med det nye. Machiavelli (1513)
Fyrsten

Snakk med våre fageksperter

Vi hjelper deg gjerne

te_habberstad-1723 Nett og annet

Anne Skinnemoen

Leder – og organisasjonsutvikling, Coaching og selvledelse

E-post: anne.skinnemoen@habberstad.no
Telefon: +47 98 63 08 13

Habberstad, skjerm oppløsning-2

Kristine Lindberg

Bærekraftig ledelse, lederutvikling og medarbeiderskap

E-post: kristine.lindberg@habberstad.no
Telefon: +47 47 37 27 57