Hvordan har kandidater opplevd vår rekrutteringsprosess? 

Som en kandidat til en topplederstilling, kan jeg ikke annet enn å dele mine inntrykk om Habberstad AS sin profesjonelle og støttende tilnærming til rekrutteringsprosessen. Det er tydelig at Habberstad virkelig bryr seg om kandidatenes opplevelse og legger stor vekt på å skape et miljø der man føler seg verdsatt og forstått. De forstår at denne typen prosesser kan være krevende, og de gjør sitt ytterste for å sikre at du er avslappet og har den nødvendige tiden og rommet til å vise frem din kunnskap og erfaring. En av de imponerende aspektene ved Habberstad AS er deres grundige gjennomgang av hele rekrutteringsprosessen. De gir deg ikke bare en overfladisk opplevelse, men sørger for å gi deg innsikt i hvert trinn av prosessen. Dette gjør det lettere for kandidaten å forstå hva som forventes og hvordan de kan forberede seg på best mulig måte. Det mest verdifulle aspektet av samarbeidet med Habberstad AS er deres dedikasjon til å gi tilbakemelding. Etter hver intervjurunde og helt til den endelige avgjørelsen er tatt, sørger de for å gi deg konstruktiv tilbakemelding. Dette er uvurderlig for kandidater, da det gir dem muligheten til å lære og vokse, uavhengig av utfallet. Enten du er en potensiell kandidat eller en oppdragsgiver, kan jeg på det varmeste anbefale Habberstad AS som din rekrutteringspartner.

Uttalelse fra en kandidat til en topplederstilling som ble innstilt som nummer to

Habberstad AS har vært rekrutteringspartner i to tilsettingsprosesser som jeg har deltatt i. Begge gjaldt sentrale lederstillinger innen høyere utdanning og forskning. Fra start til slutt hadde jeg med Habberstad AS å gjøre i bortimot et halvt år. Det var utfordrende prosesser. Jeg opplevde det hele likevel som trygt og forutsigbart, også der hvor jeg ikke nådde helt til topps. Representantene fra Habberstad AS sto for stødig oppfølging, ga inspirasjon og åpnet et rom som lot meg lære og utvikle meg underveis. Stikkord for Habberstad AS sin tilnærming vil for meg være seriøsitet, profesjonalitet og omtanke.

Uttalelse fra en kandidat til topplederstillinger innen UH sektoren

Jeg har nylig deltatt i prosess om topplederstilling. Min rolle i prosessen har vært tydelig og avklart hele tiden. Informasjonen i forkant og underveis har vært enkel å forholde seg til. Dermed ble min oppgave kun å lande en ny jobb. Nå gikk det ikke hele veien for meg i denne runden, men jeg har stor tro på at neste prosess blir min!

Uttalelse fra en kandidat til en lederstilling

Jeg vil bare takke for en hyggelig oppfølging og god samtale. Det betyr mye å føle seg ivaretatt i slike prosesser. Tusen takk!

Uttalelse fra en kandidat til en direktørstilling