<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Styret skal bidra til at selskapet drives godt. Derfor trenger styret selv en gjennomgang fra tid til annen. En styreevaluering belyser forbedringspunkter. Den gir deg grunnlag for å håndtere utfordringer og å løfte styrets kompetanse. Vi bistår styrer som ønsker økt innsikt og samhandling. Som rådgivere med lang erfaring, vet vi hvordan dynamikken i et styre fungerer, og har god erfaring med å jobbe tett med toppledelsen og ulike styre sammensetninger.

Når er det behov for styreevaluering?

I takt med markedsendringer bør styrer evalueres og tilpasses virksomhetens løpende behov for overordnet støtte og korreksjoner. Ofte er det behov for pålitelig innsikt. Som en objektiv tredjepart bidrar vi til å tydeliggjøre utfordringer slik at gode strategiske beslutninger kan tas.

218_habberstad_5165
iStock-495341828

Hvor ofte bør styret evalueres?

Det finnes ingen fasit for når styreevalueringer bør gjennomføres. For å opprettholde effektivitet og fokus er en regelmessig, gjerne årlig, gjennomgang av styret anbefalt. Ved å synliggjøre styrets arbeid skapes det tillit i hele organisasjonen også ovenfor aksjonærene.Mange gjør en mer grundig evaluering i forbindelse med oppstart av et selskap eller ved ny styresammensetning, strategi eller andre virksomhetskritiske endringer.

Hvordan skaper styreevalueringer verdi?

Map icon

Økt forståelse

God innsikt i hverandres styrker, svakheter, utviklings- og kompetanseområder, samt kjennskap til rutiner og ansvarsområder, er fundamentalt for god samhandling internt i styret.

Project icon

Bevisstgjøring av roller

Mangfold i styret kan bidra til hurtigere omstillingsevne, bredere nettverk og innovasjon. Et godt sammensatt styre reduserer risikoen for gruppetenkning, og hindrer at et fåtall av medlemmene dominerer møtene.

People icon

Styrker samarbeidet

Styrets arbeidsform påvirker samarbeidet med administrasjonen. En suksesskriterie er å balansere kommunikasjon og kontroll uten å svekke ledelsens mulighet for å drive selskapet effektivt.

Typiske steg i styreevaluerings prosessen

iStock-924520276

Slik fungerer en styreevalueringer

Gaute Nøkleholm, Almenningsbestyrer, Romedal og Stange almenninger
HubSpot Video
eksempelrapport_styreevaluering

Ønsker du tilsendt et eksempel på en styreevaluering?

 

Fyll ut skjemaet, så sender vi deg et eksempel.

Har du flere spørsmål om styreevaluering?

Våre fageksperter hjelper deg

Jostein Kvinnesland

Jostein Kvinnesland

Daglig leder, Portefølje- og virksomhetsstyring

E-post: jostein.kvinnesland@habberstad.no
Telefon: +47 975 71 124

Jan Egil Myhre

Jan Egil Myhre

Rekruttering av ledere og spesialister, lederutvikling

E-post: jan.egil.myhre@habberstad.no
Telefon: +47 908 92 522