<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Virksomhetsarkitektur og tjenestedesign

Virksomhetsarkitektur

Virksomhetsarkitektur er en metodikk for å omsette virksomheters strategi til handling, og dreier seg om hvordan virksomheter best kan benytte teknologi i sine verdikjeder for å nå sine mål.  Ved å bruke modeller av virksomheten, og visualisering av forretningsmodeller og kjerneprosesser, som verktøy, kan ledere fokusere på digital transformasjon av kjerneprosesser. Dette vil igjen muliggjøre tverrfaglig samarbeid og gode diskusjoner for ledergrupper om hvordan teknologi kan understøtte virksomheten, og hvor i verdikjeden IT best kan anvendes.   

Tjenestedesign

Tjenestedesign handler om at organisasjoner må sette brukeren i sentrum, fordi det er i skjæringspunktet mellom IT, forretning og brukernes behov at løsningene finnes.  Tjenestedesignere visualiserer innsikt, ideer og løsninger ved hjelp av illustrasjoner, som danner gode beslutningsgrunnlag for ledere.

I videoen nedenfor forteller Tom Reffhaug mer om hvorfor virksomhetsarkitektur og tjenestedesign er verktøy du som leder kan få stor nytte av. 

Virksomhetsarkitektur_v2_tekst

Snakk med vår fagekspert

te_portrett-6076

Tom Reffhaug, tlf:  +47 958 55 000

Ta kontakt!