<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Veien mot målet 

Virksomhetsarkitektur handler om å gjøre strategi om til handling. Det forutsetter en tydelig forståelse av virksomhetens økosystem, nåsituasjonen og hvordan en best kan benytte teknologi i verdikjeden. God virksomhetsarkitektur gjør livet enklere for lederen, som skal stake ut kursen for en fremtidsrettet og innovativ virksomhet.

iStock-1218511457
iStock-539329448

Smarte valg  

Digital transformasjon blir enklere med gode verktøy. Vi modellerer virksomheten og visualiserer forretningsmodeller og kjerneprosesser. Slik legger vi til rette for tverrfaglig samarbeid og gode diskusjoner i ledergruppen. Teknologi i seg selv er ikke alltid nok; nøkkelen er å identifisere hvordan den kan understøtte virksomheten, og hvor i verdikjeden IT best kan anvendes. 

Hvordan utnytte virksomhetsarkitektur

Virksomhetsarkitektur skal tilføre verdi, det innebærer at du må evaluere en rekke fokusområder, noe som kan være krevende. Tom Reffhaug forteller om hvorfor virksomhetsarkitektur er et verktøy du som leder kan få stor nytte av i din virksomhet og hvilke rammeverk som benyttes

HubSpot Video

 Tjenestedesign

rekrutterere

Brukeren i sentrum 

Tjenestedesign handler om kontinuerlig å sette brukeren i sentrum samtidig som forretningens behov, organisasjons-struktur, mennesker og prosesser kobles sammen. Kunsten med å digitalisere er å holde tjenesten din relevant, i dag som i morgen og dagene som kommer. 

Design thinking

Våre konsulenter har designmetodikk, nytenking og innovasjon i ryggmargen. I oss får du en rådgiver som kreativt bidrar til å se sammenhengen mellom mennesket, teknologi og brukervennlighet. Slik skaper vi engasjement og utvikler nyttige, brukervennlige og helhetlige tjenester på tvers av alle kanaler. Vi har kompetanse og erfaring fra ulike prosjekter, og vet hvordan man sikrer forankring i hele organisasjonen. I tillegg hjelper vi med å sette tydelige mål, prioritere riktig og skape fremdrift mot ønsket resultat.

iStock-492805030

Hvorfor benytte Tjenestedesign

Map icon

Når en ønsker forbedre en eksisterende tjeneste

Project icon

Når en ser muligheten til å utvikle en helt ny tjeneste

People icon

For å sikre at tjenesten er fremtidsrettet og innovativ

cube icon

For å finne løsninger som ligger utenfor kontaktpunktene mellom brukerne

Thinking person icon

For å sikre sammenhengen mellom organisasjon, mennesker og prosesser

Ved bruk av ulike metoder og workshops kartlegger vi nåsituasjonen, stiller de riktige spørsmålene, lytter til brukeren og vurderer mulige problemområder. Utforming, visualisering og implementering er også en viktig del i arbeidet. Erfaringer viser at løsningene ofte ligger i skjæringspunktet mellom organisasjonen, det tekniske, og brukerens behov. Det betyr at endringen gjerne påvirker flere deler av virksomheten. Våre rådgivere vil sikre at hele organisasjonen er involvert i prosjektet, slik at tjenestene vi utvikler i dag er fremtidsrettet.

portefoljestyring-av-it-oppgaver

Derfor trenger du både tjenestedesignere og virksomhetsarkitekter

iStock-805119394

Snakk med våre fageksperter

Vi hjelper deg

te_habberstad-0240 Nettsiden

Erik Berg-Nielsen

Fagansvarlig, virksomhetsarkitektur og forretningsarkitektur

E-post: erik.berg-nielsen@habberstad.no
Telefon: +47 41 51 71 70

te_habberstad-0126-Edit

Kaja Bystøl Jacobsen

Fagansvarlig tjenestedesign

E-post: kaja.bystol.jacobsen@habberstad.no
Telefon: +47 959 49 596