I Habberstad er vi opptatt av informasjonssikkerhet som gir trygghet samtidig som det samspiller med kravene til effektiv forretningsdrift. Aldri har informasjonssikkerhet vært viktigere, samtidig som mangelen på digital sikkerhetskompetanse øker. Habberstad har målrettet bygget kompetanse og kapasitet innen informasjonssikkerhet. Våre konsulenter er spesialister og fagpersoner med et forretnings- og ledelsesperspektiv.

I Habberstad er vi opptatt av et tverrfaglig samarbeid med ulike innfallsvinkler. Våre konsulenter har bakgrunn fra både offentlig forvaltning og privat næringsliv. Noen av kompetanseområdene er generell datasikkerhet, styringssystem for informasjons-sikkerhet og personvern, personvern (GDPR), risikovurderinger, juridiske problemstillinger i forbindelse med hendelser, sikkerhet i sky samt identitets- og tilgangsstyring (IAM). Vi bistår norske virksomheter og bidrar til at de har en gjennomtenkt sikkerhetskultur og arbeider systematisk med informasjonssikkerhet. Les om våre tjenesteområder her 

Møt våre konsulenter innen informasjonssikkerhet, personvern og beredskap her; 

 

Portrett av Rolf Haavik.

Rolf Haavik

Personvernombud, informasjonssikkerhet og personvern

Rolf har jobbet i 30 år med informasjonssikkerhet og personvern. Rolf har sertifisering innen informasjonssikkerhet (ISO 27001 Lead Auditor), personvern (GDPR) og IT-governance (CISA). Rolf har etablert styringssystem for informasjonssikkerhet og personvern for et stort antall virksomheter i både privat og offentlig sektor.

Rolf har vært prosjektleder for store nettbank utviklingsprosjekt, med store krav til informasjonssikkerhet og personvern. Han er personvernombud for flere virksomheter i privat og offentig sektor.

Leiv Jostein Hovda Skaug _11

Leiv Jostein Hovda Skaug

Fagansvarlig, Informasjonssikkerhet

Leiv har over 20 års erfaring med arbeid innen informasjonssikkerhet. Han har ledet flere enheter og har mange års internasjonal erfaring som stabssjef og seksjonssjef hvor han har hatt lederansvaret for noen av de tyngste sikkerhetstekniske miljøene. Han har også lang erfaring med planlegging og gjennomføring av øvelser innen sikkerhet og beredskap generelt, og cyberdomenet. I tillegg er han godt kjent med virksomhetsstyring og rapportering i det offentlige etter mange år med ansvar for dette på avdelingsnivå i Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Kjersti Nesheim

Prosjektleder, Informasjonssikkerhet og GDPR

Kjersti kommer fra Digitaliseringsdirektoratet, og har tidligere mange års erfaring fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Hun har lang erfaring med utvikling og digitalisering på ulike graderingsnivåer. Kjersti har særlig fokus på informasjonssikkerhet og -forvaltning for at virksomheter skal få optimalisert sine ressurser. Hun er godt kjent med forvaltnings- og virksomhetsstyring etter mange år i det offentlige.

Portrett av Svein Halvard Nergård.

Svein Halvard Nergård

Prosjektleder, Informasjonssikkerhet og GDPR

Svein Halvard Nergård er prosjektleder og rådgiver med bred teknisk kompetanse innen IT og telekom. Han har erfaring fra oppstart av selskaper og endringer i større etablerte selskaper. Svein Halvard har også god kompetanse innen sikkerhet, og har ledet flere sikkerhetsrevisjoner. I tillegg er han Habberstads personvernombud.

Portrett av Håvard Hattestad.

Håvard Hattestad

Prosjektleder og IAM-spesialist

Håvard Hattestad har bred erfaring innen prosess- og prosjektledelse. Han har hatt spesiell fokus på hvordan riktig bruk av systemstøtte og informasjon kan realisere gevinster gjennom å tilrettelegge for digitalisering og prosessforbedringer. Håvard har spisskompetanse innen områdene Identity Governance and Administration (modeller for tilgangsstyring) og analytics/virksomhetsstyring. Han har gjennomføringsevne og erfaring med å jobbe med alle nivåer i en organisasjon gjennom flere år som leder og rådgiver i det norske og nordiske markedet.

Portrett av Anders Brunland.Anders Brunland

Forretningsarkitekt

Brunland er en analytisk rådgiver som er opptatt av samhandlingen mellom teknologi og strategi, hans kompetanse dekker områder som, endringsledelse, forretnings- og løsningsarkitektur. Han har har de siste 9 årene jobbet som leder på ulike nivåer. Som tidligere IT-direktør har han hatt det operative ansvaret ved alvorlige sikkerhetshendelser og har dyrebar erfaring med hvordan man håndterer et dataangrep. Som sertifisert Scrum Master og hans bakgrunn som utvikler gjør at han raskt setter seg inn i komplekse problemstillinger og kommuniserer godt med ulike deler og lag av organisasjoner . Han er i tillegg en erfaren foredragsholder.

Portrett av Vegard Østhagen.

Vegard Østhagen

Informasjonssikkerhet og prosjektledelse

Vegard har erfaring fra offentlig sektor hvor han har arbeidet med digitalisering i Jernbaneverket og Jernbanedirektoratet. Ekspertisen hans ligger i å finne balansen mellom å ivareta informasjonssikkerhet på den ene siden og effektive, brukervennlige systemer på den andre. Han har erfaring med offentlige IT-anskaffelser, styringssystem for informasjonssikkerhet basert på ISO27001, ivaretakelse av GDPR og er en PRINCE2-sertifisert prosjektleder.

Portrett av Halvor Oseid.Halvor Oseid

Jurist, anskaffelser og informasjonssikkerhet

Halvor Oseid har mer enn 15 års erfaring som prosjektleder og rådgiver innen offentlig og privat sektor. Han er en spesialist innen IKT anskaffelser og er en erfaren prosjektleder som evner å lede store kompliserte og ofte også tekniske prosjekter. Oseid er utdannet jurist i Rettsinformatikk. Han har ledet store IKT-anskaffelser, helt fra behovskartlegging, kontraktstrategi, utarbeidelse av konkurransedokumenter og kravspesifikasjoner, evaluering, forhandlinger og frem til underskrevet avtale. Halvor har ofte også ledet implementering av inngått kontrakt.

Portrett av Johnny Bergh.Johnny Bergh

Arkitekt, teknisk prosjektleder

Johnny Bergh har over 20 års prosjekterfaring som teknisk spesialist, løsningsarkitekt og prosjekt- og testleder. Bergh har spisskompetanse innenfor design og implementering av sikkerhet, server, systemer og applikasjoner. Han har tidligere vært Service Designer, og arbeidet med tjenestestandardisering innenfor Microsoft løsninger som: Exchange, Lync/Skype for Business/Teams, SCCM/SCOM og PKI.

 

Hanne Huitfeldt_34Hanne Huitfeldt

Virksomhet- og porteføljestyring, program- og prosjektledelse. Hanne har mange års ledererfaring i store teknologiselskaper hvor informasjonssikkerhet har vært et viktig tema. De siste 8 årene har hun jobbet i offentlig virksomhet i helsesektoren hvor tilgangssikkerhet, beredskap og personvern/ GDPR har vært sentrale arbeidsområder. Hun har og jobbet med risikovurderinger og tilgangsstyring og andre deler av IT-governance. Hanne er utdannet siviløkonom og har jobbet med virksomhetsstyring og tjenesteutvikling i flere sektorer, blant annet innenfor helse- og teknologiutvikling.

 

Portrett av Harald Mæhle.Harald Mæhle

Leder IT-rådgivning

Mæhle er leder for Habberstad Rådgivningsmiljø og er styreleder for Habberstads deleide selskap Cloudworks AS, et spisskompetent og ledende selskap innen identitets- og tilgangsstyring IAM. Kravet om tilstrekkelig sikkerhet i digitale løsninger har vært sentralt i prosjekter og oppdrag Mæhle har ledet gjennom sine mer enn 20 år som leder og konsulent. Mæhle har også flere års erfaring med ledelse av strategisk viktige prosjekter i sikkerhetsmiljøer.

Oversikt over alle våre konsulenter og rådgivere finner du her.

Les mer om våre tjenesteområder informasjonssikkerhet, personvern og beredskap