<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Våre seniorrådgivere

Vi deler vår kunnskap og erfaring

131_portrett_5132

Anders Øvergaard

Portefølje- og virksomhetsstyring, prosjektledelse og økonomistyring

Les mer

Anders Øvergaard

Portefølje- og virksomhetsstyring, prosjektledelse og økonomistyring

Anders Øvergaard er en forretnings- og resultatorientert siviløkonom med omfattende erfaring fra IT-bransjen. 

Han har erfaring med svært store og teknologisk utfordrende prosjekter, både nasjonalt og internasjonalt. I disse prosjektene har Anders hatt roller som prosjektleder, controller og kvalitetssikrer. 

Anders har også omfattende erfaring med utforming av rutiner og prosesser for virksomhetsstyring for store selskaper i privat og offentlig sektor.

Han har også vært medlem av øverste ledelse og har bakgrunn fra ulike bransjer som energi, IT, olje og gass fra kunde- og leverandørsiden.

Anders er vant til og trives sammen med mennesker fra andre kulturer med ulikt tankesett og måte å oppføre seg på i en virksomhet. Dette kommer godt med for å sikre en vellykket gjennomføring av endringer i store virksomheter med kontorer verden rundt.

 

Les mer om Anders sine kompetanseområder:

 

IT program- og prosjektledelse

IT porteføljestyring og Governance

Endrings- og omstillingsprosesser

 

Kompetanseområder:

 • Portefølje- og virksomhetstyring 
 • Program- og prosjektledelse
 • Ledelse og økonomistyring
 • Management for Hire
 • Forretningsutvikling

Arbeidserfaring:

 • Habberstad AS, Seniorrådgiver
 • Jacobsen Elektro AS, Økonomidirektør, Business Manager, Management for Hire
 • Aker Oilfield Services, Business Manager
 • Exie, Manager, prosjektleder og rådgiver
 • Forsvarets Overkommando, Seniorkonsulent

Kontaktinformasjon:

E-post: Anders.Overgaard@habberstad.no
Telefon: +47 926 64 690

LinkedIn
Astrid_portrett-5907

Astrid Nestor

Kontorsjef

Les mer

Astrid Nestor

Kontorsjef

Astrid Nestor er Kontorsjef i Habberstad, og har ansvar for administrasjon, regnskap, lønn og resepsjon

Utdannelse:

 • Bedriftsøkonomstudiet, NKS Høgskole, Oslo
 • Driftøkonom, NKS Bedriftslederskolen, Oslo
 • VK 1 økonomilinje, Handel og Kontor, Bodø
 • Grunnkurs, Handel og Kontor, Bodø

Arbeidserfaring:

 • Lønn- og personalkonsulent, Nordiske Varme Sanitær AS, Oslo
 • Administrasjonssekretær, Datelco AS, Oslo
 • Regnskapsmedarbeider, Sønnico Installasjon AS HK, Oslo
 • Administrasjonssekretær, Sønnico Installasjon AS avd. Pollux, Oslo
 • Regnskapssekretær, Motek AS, Oslo
 • Regnskapsmedarbeider, M. Klebs & Co, Oslo, Oslo
 • Saksbehandler reklamasjon, Tollpost Globe AS HK Oslo
 • Kontormedarbeider, Tollpost Globe AS avd Bodø
 • Formell utdannelse

Kontaktinformasjon

E-post: astrid.nestor@habberstad.no
Telefon: +47 97 53 41 67

LinkedIn
Berit.Gunnes

Berit Gunnes

Prosjektledelse, testledelse, funksjonell arkitekt og interaksjonsdesign

Les mer

Berit Gunnes

Prosjektledelse, testledelse, funksjonell arkitekt og interaksjonsdesign

Add Small Heading Abot Member.

We give you personal attention. Professional Service with Personal Attention. We fight to protect your legal rights. We will keep your all rights. We charge nothing unless we win! Pay only if you won the case.

 • We give you personal attention.
 • Professional Service with Personal Attention. We fight to protect your legal rights.
 • We will keep your all rights.
 • We charge nothing unless we win! Pay only if you won the case.

We give you personal attention. Professional Service with Personal Attention. We fight to protect your legal rights. We will keep your all rights. We charge nothing unless we win! Pay only if you won the case.

We give you personal attention. Professional Service with Personal Attention. We fight to protect your legal rights. We will keep your all rights. We charge nothing unless we win! Pay only if you won the case.

001_te_habberstad-3457

Berit Nygaard

Rekruttering av ledere og spesialister, lederutvikling

Les mer

Berit Nygaard

Rekruttering av ledere og spesialister, lederutvikling

Berit Nygaard har mer enn 20 års erfaring med ledelse innen HR-faget. Hun har blant annet vært HR direktør i Jernbanepersonalets bank og forsikring og har hatt tunge lederstillinger innen HR i finanssektoren for øvrig. Berit har bred erfaring innen fagområdene ledelse, rekruttering, leder – og teamutvikling, coaching og organisasjonsutvikling.

 

Kompetanseområder

 • Management for hire / ledelse
 • Rekruttering
 • Leder- og teamutvikling
 • Coaching
 • Org.utvikling og virksomhetsoverdragelse
 • Arbeidsrett
 • Bank/Finans/Forsikring/Undervisningssektoren

Arbeidserfaring:

 • Danske Bank - HR Business Partner
 • Westerdals Oslo, School of Art, Communication & Technology - Head of HR 
 • Jernbanepersonalets Bank og Forsikring - HR Direktør
 • Nordea Finans Norge - HR Manager
 • Datelco AS - Lønn- og Personalansvarlig

Kontaktinformasjon:

E-post: berit.nygaard@habberstad.no
Telefon: +47 900 50 849

LinkedIn
015_portrett_1948

Bjarne Gundersen

Rekruttering av ledere og spesialister, Search Manager

Les mer

Bjarne Gundersen

Rekruttering av ledere og spesialister, Search Manager

Bjarne Gundersen arbeider med rekruttering av ledere og spesialister, og har sin bakgrunn fra ledelse og salg, i de senere år innenfor IT og Telecom. Han har utdannelse innen forsikring, og har deltatt i et eget utdannelsesprogram i regi av Telenor på BI, Bachelor of Management. Han har mer enn 20 års erfaring innen salg og salgsledelse og har også vært med på å bygge opp selskaper.

Kompetanseområder:

 • IT og telecom
 • Forsikring
 • Transport
 • Rekruttering
 • Ledelse
 • Salg og salgsledelse
 • Prosjektledelse
 • Logistikk
 • Organisasjonsutvikling
 • Forhandlinger

Arbeidserfaring:

 • IBM Norge, Territory Services & Solution Leader
 • Ski Follo Taxidrift AS, Administrerende direktør
 • Assurance Centeret Forsikringsmegling, Daglig leder og partner
 • Telenor Business Solution Norge, Key Account Manager Konsern
 • Telenor Mobil, Key Account Manager
 • Intelecom Group Norway, Key Account Manager
 • Forenede Norge Forsikring, Assurandør

Kontaktinformasjon:

E-post: bjarne.gundersen@habberstad.no
Telefon: +47 91 82 79 68

LinkedIn
Cathrine Wilhelmsen høyoppløst farger

Cathrine Wilhelmsen

Endrings- og omstillingsprosesser, prosjektledelse

Les mer

Cathrine Wilhelmsen

Endrings- og omstillingsprosesser, prosjektledelse

Cathrine Wilhelmsen har lang erfaring med digitalisering, endringsledelse og implementering av nye verktøy hos bedriftens medarbeidere. De siste årene har hun bistått en rekke  digitaliseringsprosjekter i private og offentlige virksomheter med prosjekt- og endringsledelse. Cathrine er kreativ og løsningsorientert og har demonstrert stor evne til å gjennomføre prosjekter i krevende miljøer. Hennes spesialområde er endringsledelse, digitalisering, kommunikasjon og prosjektledelse.

 

Les mer om Cathrine sine kompetanseområder:

 

IT program- og prosjektledelse

Endrings- og omstillingsprosesser

Kompetanseområder:

 • Prosjektledelse, sertifisert PRINCE2 Practitioner
 • Endringsledelse, sertifisert PROSCI Certified Change Practitioner
 • Kommunikasjon og markedstjenester
 • Omstillingsprosjekter
 • Sertifisert ITIL Foundation

Arbeidserfaringer:

 • Habberstad, Senior rådgiver
 • Crayon, Partner Manager Cloud CSP
 • Habberstad, Senior rådgiver
 • SmartWorks, Seniorkonsulent/prosjektleder
 • Stamina Helse og Trening, Markedskonsulent
 • Aftenposten forlag, Grafisk designer/macer
 • Grafisk Form as, Designer/prosjektleder
 • Making Waves, Designtekniker
 • Creuna, Mac-ansvarlig/designtekniker
 • BMR (Bergsnov, Mellbye & Rosenbaum), Mac-ansvarlig/designteknikker
 • Dinamo reklamebyrå, daglig leder avd. Reproforum Vest
 • Ogilvy & Mathers as, Inhouse reprotekniker

Kontaktinformasjon:

E-post: cathrine.wilhelmsen@habberstad.no
Telefon: +47 47 64 35 43

LinkedIn
ElinMarie Østbø

Elin Marie Østbø

Prosjektledelse, porteføljestyring, endringsledelse

Les mer

Elin Marie Østbø

Prosjektledelse, porteføljestyring, endringsledelse

Add Small Heading Abot Member.

We give you personal attention. Professional Service with Personal Attention. We fight to protect your legal rights. We will keep your all rights. We charge nothing unless we win! Pay only if you won the case.

 • We give you personal attention.
 • Professional Service with Personal Attention. We fight to protect your legal rights.
 • We will keep your all rights.
 • We charge nothing unless we win! Pay only if you won the case.

We give you personal attention. Professional Service with Personal Attention. We fight to protect your legal rights. We will keep your all rights. We charge nothing unless we win! Pay only if you won the case.

We give you personal attention. Professional Service with Personal Attention. We fight to protect your legal rights. We will keep your all rights. We charge nothing unless we win! Pay only if you won the case.

Halvor_Oseid-1

Halvor Oseid

Offentlige anskaffelser, informasjonssikkerhet og prosjektledelse

Les mer

Halvor Oseid

Offentlige anskaffelser, informasjonssikkerhet og prosjektledelse

Add Small Heading Abot Member.

We give you personal attention. Professional Service with Personal Attention. We fight to protect your legal rights. We will keep your all rights. We charge nothing unless we win! Pay only if you won the case.

 • We give you personal attention.
 • Professional Service with Personal Attention. We fight to protect your legal rights.
 • We will keep your all rights.
 • We charge nothing unless we win! Pay only if you won the case.

We give you personal attention. Professional Service with Personal Attention. We fight to protect your legal rights. We will keep your all rights. We charge nothing unless we win! Pay only if you won the case.

We give you personal attention. Professional Service with Personal Attention. We fight to protect your legal rights. We will keep your all rights. We charge nothing unless we win! Pay only if you won the case.

Hanne_portrett-5876

Hanne Enger

Prosjektledelse, offentlige anskaffelser

Les mer

Hanne Enger

Prosjektledelse, offentlige anskaffelser

Hanne Enger har lang erfaring fra prosjektledelse og testledelse. Hun har videre generell erfaring fra arbeid med IT-prosjekter, offentlige anskaffelser og forvaltning av IT-systemer, herunder arbeid med informasjonssikkerhet og kursledelse.

 

Les mer om Hanne's kompetanseområder:

 

IT program- og prosjektledelse

Endrings- og omstillingsprosesser

IT anskaffelser og forhandlingsledelse

Kompetanseområder:

 • Prosjektledelse, sertifisert PRINCE2 Practitioner,  TOGAF Certified, ITIL v3
 • Endringsledelse, sertifisert PROSCI Certified Change Practitioner
 • Testledelse
 • Kravspesifisering
 • Kontraktsoppfølging
 • Offentlige anskaffelser og forhandlingsledelse

Arbeidserfaring:

 • Prosjektleder, Oslo kommune
 • Prosjektmedarbeider og fagkonsulent, Oslo kommune
 • KOSTRA-ansvarlig, Oslo kommune
 • Logistikkoordinator, AS Opal
 • Forskningsassistent, University of Technology, Sydney

Kontaktinformasjon:

E-post: hanne.enger@habberstad.no
Telefon: +47 928 52 424

LinkedIn
098_portrett_2240

Harald Mæhle

Leder IT-rådgivning, Portefølje- og virksomhetsstyring, forhandlingsledelse

Les mer

Harald Mæhle

Leder IT-rådgivning, Portefølje- og virksomhetsstyring, forhandlingsledelse

 

Mæhle har spesialisert seg på prosjektledelse og rådgivning knyttet til effektivitets- og prosessforbedringer og innføring av IT løsninger. I Habberstad er han leder for tjenesteområdet IT Rådgivning. Mæhle er også styreleder for Habberstads deleide selskap Cloudworks, et spisskompetent og ledende selskap innen identitets- og tilgangsstyring IAM.

Les mer om Harald's kompetanseområder:

 

IT program- og prosjektledelse

Endrings- og omstillingsprosesser

IT anskaffelser og forhandlingsledelse

IT porteføljestyring og Governance

Kompetanseområder:

 • Porteføljestyring og Governance
 • Program- og prosjektledelse
 • Anskaffelse og forhandlinger
 • Sertifisert innen MOP, MOV, PMP, PRINCE2 Practitioner, PROSCI Certified Change Pratitioner, ITIL og ISTQB.

Arbeidserfaring:

 • Rådgiver Habberstad
 • Eget konsulentfirma
 • Daglig leder Lutra Norway AS
 • Lærer Universitetet i Oslo
 • Lærer i videregående skole

Kontaktinformasjon:

E-post: Harald. Maehle@habberstad.no
Telefon: +47 900 60 769

LinkedIn
Bilde Helle Bjørge

Helle Bjørge

Salgs - og markedsansvarlig. Produkt- og tjenesteutvikling, rekruttering

Les mer

Helle Bjørge

Salgs - og markedsansvarlig. Produkt- og tjenesteutvikling, rekruttering

Helle er utdannet eksportmarkedsfører fra Norges Markedshøyskole/BI Oslo. Hun brenner for kommunikasjon, salg og markedsføring. Hun har god forretningsforståelse og er opptatt av å sette kunden i fokus gjennom hele kundereisen. Hun har ledet flere utviklingsprosjekter fra idé til lansering der hun foretrekker å kombinere entreprenørskap, profesjonalitet og samhandling. Hennes styrker er å skape gode relasjoner, analysere trender i markedet, identifisere muligheter og gjennomføre prosjekter.

Kompetanseområder:

 • Salg og markedsledelse 
 • Digital markedsføring og kommunikasjon
 • Utviklingsprosjekter   
 • Rekruttering   
056_portrett_2097

Håvard Hattestad

Program og prosjektledelse, virksomhetsstyring

Les mer

Håvard Hattestad

Program og prosjektledelse, virksomhetsstyring

Håvard Hattestad har bred erfaring innen prosess- og prosjektledelse. Han har hatt spesiell fokus på hvordan riktig bruk av systemstøtte og informasjon kan realisere gevinster gjennom å tilrettelegge for digitalisering og prosessforbedringer. Håvard har spisskompetanse innen områdene Identity Governance and Administration (modeller for tilgangsstyring) og analytics/virksomhetsstyring. Han har gjennomføringsevne og erfaring med å jobbe med alle nivåer i en organisasjon gjennom flere år som leder og rådgiver i det norske og nordiske markedet.

 

Les mer om Håvard's kompetanseområder:

 

IT program- og prosjektledelse

Endrings- og omstillingsprosesser

Informasjonssikkerhet og GDPR

Kompetanseområder

 • Prosjektledelse
 • Ledelse og virksomhetsstyring
 • Prosesskartlegging
 • Endringsledelse
 • IKT anskaffelser
 • Sertifisert prosjektleder PRINCE2 Practitioner
 • Sertifisert endringsleder PROSCI Certified Change Practitioner
 • Sertifisert i gevinstrealisering (MoV)
 • Sertifisert i porteføljestyring (MoP)

Arbeidserfaring:

 • Unit4, Leder nordisk leveranseavdeling
 • Exie AS, Konsulentdirektør
 • Exie AS, Prosjektleder, Seniorkonsulent
 • Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Økonomikontroller
 • Statens Helseundersøkelser, Økonomikontroller

Kontaktinformasjon:

E-post: havard.hattestad@habberstad.no
Telefon: +47 92 01 69 59

LinkedIn
073_portrett_2145

Ingvild Elseth

Program og prosjektledelse, endrings- og omstillingsprosesser

Les mer

Ingvild Elseth

Program og prosjektledelse, endrings- og omstillingsprosesser

Ingvild Elseth har flere års erfaring med prosjekt- og programledelse og gevinstrealisering knyttet til prosess-forbedringer og innføring av nye IT-løsninger. Hennes viktigste styrke er evnen til å være ambassadør for endringer, samt å drive tidlig brukerinvolvering. Ingvild er vant til å jobbe i komplekse matriseorganisasjoner, der vellykket implementering i stor grad avhenger av det å sikre forankring på flere nivåer i organisasjonen. Hun brenner for teamutvikling, og tror team presterer best innenfor fleksible rammer og med tydelige forbilder.

 

Les mer om Ingvild's kompetanseområder:

 

IT program- og prosjektledelse

Endrings- og omstillingsprosesser

Kompetanseområder:

 • Program- og prosjektledelse
 • Endringsledelse og forventningsstyring
 • Teamledelse, internasjonal erfaring
 • Sertifisert PRINCE 2 Practitioner

Arbeidserfaring:

 • BHGE - a GE Company, Programleder
 • GE Oil & Gas, Subject Matter Expert Lead
 • GE Oil & Gas, Teamleder
 • GE Oil & Gas, Lead Engineer / Prosjektingeniør i subseaprosjekt
 • EDR Engineering Data Resources AS, Teknisk konsulent

Kontaktinformasjon:

E-post: Ingvild.Elseth@habberstad.no
Telefon: +47 920 51 954

LinkedIn
121_portrett_5063

Jan Egil Myhre

Rekruttering av ledere og spesialister, lederutvikling

Les mer

Jan Egil Myhre

Rekruttering av ledere og spesialister, lederutvikling

Jan Egil Myhre har sitt hovedarbeidsområde innenfor lederrekruttering, ledelse- og organisasjonsutvikling.

Kompetanseområder:

 • Management for hire / ledelse
 • Styreverv
 • Rekruttering / Executive Search
 • Leder- og teamutvikling
 • IT-ledelse
 • Sertifisering personlighetstest og lederutviklingsverktøy

Arbeidserfaring:

 • Partner i Habberstad
 • Medeier og styreleder JPT Utvikling AS
 • Arb. styreleder A/S Torpa Bilruter
 • Bedriftsrådgiver i Garuda Norge AS
 • Arvid Nilsson Norge AS, adm. direktør
 • Lillehammer OL'94 (LOOC), prosjektleder datakommunikasjon
 • Monitor Logic / Cap Gemini, seniorkonsulent
 • Datadrift, systemprogrammerer

Kontaktinformasjon:

E-post: jan.egil.myhre@habberstad.no
Telefon: +47 908 92 522

LinkedIn
084_portrett_2189

Jostein Kvinnesland

Daglig leder, Portefølje- og virksomhetsstyring

Les mer

Jostein Kvinnesland

Daglig leder, Portefølje- og virksomhetsstyring

Jostein Kvinnesland har bred erfaring innenfor prosjektledelse og rådgivning knyttet til effektivitets- og prosessforbedringer. Han har ledet en rekke IT prosjekter for krevende kunder med høye krav til sikkerhet og integritet.

Hans erfaring innbefatter også program- og porteføljestyring, gevinstrealisering og endringsledelse. I tillegg til å lede prosjekter, har han også lang erfaring som utleid avdelingsleder og rådgiver for IT direktør.

 

Les mer om Jostein's kompetanseområder:

 

IT program- og prosjektledelse

Endrings- og omstillingsprosesser

IT anskaffelser og forhandlingsledelse

IT porteføljestyring og Governance

Kompetanseområder:

 • Prosjekt- og prosessledelse
 • Program- og porteføljestyring
 • Ledelse og virksomhetsstyring
 • Offentlige anskaffelser og forhandlingsledelse
 • Endringsledelse
 • Kvalitetssikring
 • Sertifisert i MoP, PRINCE2 Practitioner, PMP, ITIL, MoV og PROSCI Certified Change Practitioner

Arbeidserfaring:

 • Daglig leder og partner, Habberstad AS
 • Eget konsulentselskap
 • Salgssjef, IFS Norge AS
 • Business development og prosjektleder, Norconsult Telematics Middle East
 • Servicesjef og salgssjef, Cap Gemini Norge 

Kontaktinformasjon

E-post: jostein.kvinnesland@habberstad.no
Telefon: +47 97 57 11 24

LinkedIn
021_portrett_1970

Kolbjørn Preus

Rekruttering av ledere og spesialister, lederutvikling

Les mer

Kolbjørn Preus

Rekruttering av ledere og spesialister, lederutvikling

Kolbjørn Preus er utdannet innenfor økonomi fra BI og NKS/STI, og har studier i Psykologi og NLP. Han har mer enn 20 års erfaring med lederrekruttering, coaching, karriereutvikling, ledertrening og omstillingsprosesser. Kolbjørn har tidligere vært salg-/markedssjef i IBS Norge og administrasjonssjef i Norsk Sykepleierforbund. Han har både etablert og utviklet flere selskaper innenfor ulike HR-områder. Kolbjørn har i en årrekke holdt kurs og foredrag for høyskoler, organisasjoner og ulike næringslivsselskaper. Han er opptatt av å utvikle det enkelte individ ved bruk av positiv psykologi bygget over gode verdier med fokus på målorientering og en god balanse i livet.

Kontaktinformasjon:

E-post: kolbjorn.preus@habberstad.no
Telefon: +47 40 40 35 53

LinkedIn
Kristen_portrett-6129

Kristen A. Tveter

Program- og prosjektledelse, informasjonssikkerhet

Les mer

Kristen A. Tveter

Program- og prosjektledelse, informasjonssikkerhet

Kristen Tveter har en MBA med fokus på IT og virksomhetsendring fra MIT Sloan School of Management, og har jobbet med dette fagområdet de siste 20 årene. Han har ledet en rekke virksomhetskritiske prosjekter og programmer. Kristen har hatt omfattende produktansvar mot det internasjonale markedet.  Han har bygget opp organisasjoner for løsningssalg, teknisk support og partnerhåndtering med globalt nedslagsfelt.

 

Les mer om Kristen's kompetanseområder:

 

IT program- og prosjektledelse

Endrings- og omstillingsprosesser

Informasjonssikkerhet og GDPR

Kompetanseområder:

 • Prosjekt- og programledelse
 • Produktledelse
 • Prosessetablering
 • Forretningsutvikling
 • Internasjonal ledelse
 • Endringsprosesser
 • Relasjonsbygging
 • Sertifisert i PRINCE2 og MoP

Arbeidserfaring:

 • Habberstad AS, Senior Rådgiver
 • The Qt Company AS, Head of Partnering and Ecosystem
 • Digia Norge AS, Senior Business Operations Manager
 • Nokia Norge AS, Business Operations Manager
 • Trolltech AS, Special Projects Director, Business Development Director, Senior Business Developer
 • Booz Allen & Hamilton, Associate
 • Statoil AS, Rådgiver, Senior Systemkonsulent
 • Utenriksdepartementet, Ambassadevakt og russisk tolk

Kontaktinformasjon:

E-post: kristen.tveter@habberstad.no
Telefon: +47 92 09 06 34

LinkedIn
Lene Selinger

Lene Selinger

Endringsledelse, Management for Hire, program og prosjektledelse

Les mer

Lene Selinger

Endringsledelse, Management for Hire, program og prosjektledelse

Add Small Heading Abot Member.

We give you personal attention. Professional Service with Personal Attention. We fight to protect your legal rights. We will keep your all rights. We charge nothing unless we win! Pay only if you won the case.

 • We give you personal attention.
 • Professional Service with Personal Attention. We fight to protect your legal rights.
 • We will keep your all rights.
 • We charge nothing unless we win! Pay only if you won the case.

We give you personal attention. Professional Service with Personal Attention. We fight to protect your legal rights. We will keep your all rights. We charge nothing unless we win! Pay only if you won the case.

We give you personal attention. Professional Service with Personal Attention. We fight to protect your legal rights. We will keep your all rights. We charge nothing unless we win! Pay only if you won the case.

034_portrett_2018

Marit Mellem

Rekruttering av ledere og spesialister, lederutvikling

Les mer

Marit Mellem

Rekruttering av ledere og spesialister, lederutvikling

Marit Mellem er utdannet sosialantropolog fra Universitetet i Bergen, har studier i Coachende ledelse og 14 års toppledererfaring fra kommunal sektor. Hun er sertifisert innen endringsledelse (PROSCI Certified Change Practitioner). Marit har lang erfaring som leder, prosessveileder, underviser og coach.

Kompetanseområder:

 • Strategisk ledelse
 • Organisasjonsutvikling
 • Rekruttering av ledere i offentlig sektor
 • Coaching
 • Arbeidserfaring

Arbeidserfaring:

 • Kommunalsjef, Nesodden kommune
 • Kultursjef, Nesodden kommune
 • Kultursjef, Ås kommune
 • Høyskolelektor, Høyskolen i Finnmark
 • Undervisningsassistent, Universitetet i Bergen

Kontaktinformasjon:

E-post: marit.mellem@habberstad.no
Telefon: +47 90 54 65 32

LinkedIn
Raymond portrett hubspot

Raymond Evje

Rådgivning og Prosjektledelse

Les mer

Raymond Evje

Rådgivning og Prosjektledelse

Add Small Heading Abot Member.

We give you personal attention. Professional Service with Personal Attention. We fight to protect your legal rights. We will keep your all rights. We charge nothing unless we win! Pay only if you won the case.

 • We give you personal attention.
 • Professional Service with Personal Attention. We fight to protect your legal rights.
 • We will keep your all rights.
 • We charge nothing unless we win! Pay only if you won the case.

We give you personal attention. Professional Service with Personal Attention. We fight to protect your legal rights. We will keep your all rights. We charge nothing unless we win! Pay only if you won the case.

We give you personal attention. Professional Service with Personal Attention. We fight to protect your legal rights. We will keep your all rights. We charge nothing unless we win! Pay only if you won the case.

078_portrett_2166

Rolf Haavik

Personvernombud. GDPR og informasjonssikkerhet

Les mer

Rolf Haavik

Personvernombud. GDPR og informasjonssikkerhet

Rolf Haavik har spesialisert seg innen personvern og informasjonssikkerhet og er personvernombud for flere virksomheter. Rolf er opptatt av å gi kundene et intern-kontrollsystem for personvern som er praktisk og tilpasset virksomhetens størrelse (risikobasert). Rolf er i tillegg opptatt av å få til personvern som faktisk fungerer i første forsøk, noe som krever god forankring i hele organisasjonen og bevisst endringsledelse.

 

Les mer om Rolf's kompetanseområder:

 

IT program- og prosjektledelse

Endrings- og omstillingsprosesser

Informasjonssikkerhet og GDPR

Kompetanseområder:

 • Personvernombudstjenesten, personvern (GDPR), informasjonssikkerhet og endringsledelse.
 • Etablere og revidere styringssystem for informasjonssikkerhet tilpasset virksomheten.
 • Utarbeide metode for og gjennomføre risikovurderinger, beredskapsplaner og IT-revisjon.
 • Rådgivning og opplæring innen informasjonssikkerhet.
 • Solid erfaring som prosjektleder for store prosjekter i bank og finanssektoren.
 • Sertifiseringer: IBITGQ Certified EU GDPR Practitioner (GDPR), CISA (Informasjonssikkerhet), PROSCI Certified Change Practitioner (endringsledelse), PRINCE2 Practitioner (prosjektledelse), ISTQB (Testledelse), ITIL (IT Service management), TOGAF Certified (IT-arkitektur), Scrum Master (smidig utvikling) og PMP (prosjektledelse).

Arbeidserfaring:

 • Intern IKT-revisor
 • IT sjef - raffineriet på Slagentangen
 • Lederstillinger i IT avdeling
 • Leder for omstillingsprosjekt
 • Prosjektledelse i større IT-prosjekter

Kontaktinformasjon:

E-post rolf.haavik@habberstad.no
Telefon: +47 90 73 37 60

LinkedIn
040_portrett_2041

Senait Haile

Rekruttering av ledere og spesialister, lederutvikling

Les mer

Senait Haile

Rekruttering av ledere og spesialister, lederutvikling

Senait Haile er utdannet eksportmarkedsfører fra Norges Markedshøyskole/BI Oslo, og har tatt ulike kurs og lederutviklingsprogrammer innenfor ledelse. Senait har 13 års erfaring innen HR, ledelse, prosjekt og organisasjons-utvikling fra helsesektoren. Hun vet hva som kreves for å skape en god ledelseskultur og gode team, og hva som skal til for å lykkes med implementering av administrative systemer. Senait har inngående kjennskap til hvilken kompetanse som kreves for å være leder i helsesektoren med de utfordringer og rammebetingelser det medfører.

Kompetanseområder:

 • Operativ og strategisk ledelse
 • Rekruttering
 • HR
 • Organisasjonsutvikling
 • Implementering av systemer og metoder

Arbeidserfaring:

 • Oslo universitetssykehus HF, Spesialrådgiver HR, seksjonsleder HR
 • Sykehuspartner, Prosjektansvarlig
 • Ullevål Universitetssykehus HF, Lønnskonsulent
 • NorgesVikar, Administrasjonsmedarbeider

Kontaktinformasjon:

E-post: Senait.Haile@habberstad.no

Telefon: +47 46858107

LinkedIn
Kaja-Bystol-Jacobsen---web-1

Kaja Bystøl Jacobsen

Tjenestedesigner

Les mer

Kaja Bystøl Jacobsen

Tjenestedesigner

Add Small Heading Abot Member.

We give you personal attention. Professional Service with Personal Attention. We fight to protect your legal rights. We will keep your all rights. We charge nothing unless we win! Pay only if you won the case.

 • We give you personal attention.
 • Professional Service with Personal Attention. We fight to protect your legal rights.
 • We will keep your all rights.
 • We charge nothing unless we win! Pay only if you won the case.

We give you personal attention. Professional Service with Personal Attention. We fight to protect your legal rights. We will keep your all rights. We charge nothing unless we win! Pay only if you won the case.

We give you personal attention. Professional Service with Personal Attention. We fight to protect your legal rights. We will keep your all rights. We charge nothing unless we win! Pay only if you won the case.

117_portrett_5037

Svein Halvard Nergård

Rådgivning og prosjektledelse. IT transisjon og informasjonssikkerhet

Les mer

Svein Halvard Nergård

Rådgivning og prosjektledelse. IT transisjon og informasjonssikkerhet

Svein Halvard Nergård er prosjektleder og rådgiver med bred teknisk kompetanse innen IT og telekom. Han har erfaring fra oppstart av selskaper og endringer i større etablerte selskaper. Svein Halvard har også god kompetanse innen sikkerhet, og har ledet flere sikkerhetsrevisjoner. I tillegg er han Habberstads personvernombud.

 

Les mer om Svein Halvard sine kompetanseområder:

 

IT program- og prosjektledelse

Endrings- og omstillingsprosesser

Informasjonssikkerhet og GDPR

Kompetanseområder:

 • IKT systemutvikling, -implementering, -utrulling, -forvaltning og -drift
 • Oppgradering, migrering og transisjon av IKT infrastruktur og prosesser
 • Forretningsutvikling, prosjektinitiering, prosjektering og anskaffelser
 • Prosjektledelse, testledelse og kvalitetssikring
 • Sikkerhet (fysisk, nettverk, applikasjon, rutiner)
 • Sertifisert innen PMP, PRINCE2 Practitioner, Certified Scrum Master, ITIL, PROSCI Certified Change Practitioner, ISTQB og TOGAF Certified, CISSP, GDPR, Management of Value (MoV), Management of Portfolios (MoP)

Arbeidserfaring:

 • Habberstad, EVRY, Eget konsulentfirma. Rådgiver og prosjektleder
 • Alfatjenester, Global Name Registry, NamePlanet. Medgrunnlegger og ansvarlig på flere områder
 • Telenor, Forsvaret. Prosjektleder, leder, tekniker

Kontaktinformasjon:

E-post: svein.halvard.nergard@habberstad.no
Telefon: +47 99 73 76 04

LinkedIn
te_portrett-6076

Tom Reffhaug

Fagansvarlig Arkitektur og Tjenestedesign

Les mer

Tom Reffhaug

Fagansvarlig Arkitektur og Tjenestedesign

Tom Reffhaug er opptatt av hvordan virksomheter best kan benytte teknologi i sine verdikjeder og for å realisere sin strategi.
Arkitektur og tjenestedesign er kraftige verktøy for ledere som fokuserer på digital transformasjon. Modellering av virksomheten og visualisering av forretningsmodeller og kjerneprosesser gir økt forståelse av egen virksomhet. 

Tom har internasjonal arbeidserfaring som forretningsutvikler fra globale IT-selskaper, utdannet MBA i internasjonal ledelse, og sertifsert på de mest brukte rammeverk og metodikker for virksomhetsarkitektur og IT ledelse. Han har en strategisk tilnærming til IT, med fokus på hvordan teknologi kan understøtte virksomheter, og hvor i verdikjeden IT best kan anvendes.   

Tom har også omfattende erfaring med utvikling av rammeverk for digital transformasjon, og utforming av tjenestekataloger for ledende nordiske teknologiselskaper. 

Han har også vært grunnlegger og styreleder i AEA (Association of Enterprise Architects i Norge), jobbet med virksomhetsarkitektur siden 2005, og har arbeidet med utfordringer i dialogen mellom forretning og IT i over 20 år.

 

Les mer om Tom sine kompetanseområder:

Virsomhetsarkitektur og Tjenestedesign

IT program- og prosjektledelse

IT porteføljestyring og Governance

Endrings- og omstillingsprosesser

Kompetanseområder:

 • Virksomhetsarkitektur og tjenestedesign
 • Portefølje- og virksomhetstyring 
 • Program- og prosjektledelse

Arbeidserfaring:

 • Habberstad AS, Fagansvarlig rådgiver
 • Crayon ASA, Chief Enterprise Architect
 • Dell, Service Development Manager
 • Atea ASA, Forretningsutvikler
 • Telenor, National Sales Manager Telehuset
 • Hewlett-Packard (HP), Financial Services Country Manager

Kontaktinformasjon:

E-post: tom.reffhaug@habberstad.no

Telefon: +47 958 55 000

LinkedIn
009_portrett_1933

Terje Jacobsen

Prosjekt- og endringsledelse, virksomhetsarkitektur

Les mer

Terje Jacobsen

Prosjekt- og endringsledelse, virksomhetsarkitektur

Terje Jacobsens spesialområde er prosjektledelse og gjennomføring av endringsprosesser. Han har erfaring fra produktutvikling og prosjektledelse i IT-industrien og konsulentbransjen. Terje har ledet prosjekter innen produktutvikling, produksjonsstyring, infrastruktur, IS-management og saksbehandlingsstøtte. Terje er sertifisert prosjektleder PMP, og sertifisert PROSCI Certified Change Practitioner. Han har erfaring med smidig utvikling og er sertifisert som Scrum Master og Scrum Product Owner.

 

Les mer om Terje's kompetanseområder:

 

IT program- og prosjektledelse

Endrings- og omstillingsprosesser

Kompetanseområder:

 • IT-arkitektur og -infrastruktur
 • Datamodellering og databaser
 • Systemanalyse
 • Prosessmodellering og -forbedring
 • Funksjonell spesifikasjon og oppfølging av utvikling og leveranser
 • Testledelse
 • Prosjektledelse

Arbeidserfaring:

 • SimX AS, Norsk Data AS Tandberg Data AS. Utvikler, prosjektleder og avdelingsleder
 • Norsk Data AS, Dolphin Server Technology AS. Markedsføring
 • Tandberg Data AS. Prosjektleder
 • Avenir AS, Ementor AS, Management-IT AS, Serviceguard AS. Prosjektleder
 • CargoNet AS, IT-sjef

Kontaktinformasjon:

E-post: terje.jacobsen@habberstad.no
Telefon: +47 95 10 30 16

LinkedIn
Oivind-Solheim

Øivind Solheim

Management for hire, program- og prosjektledelse, forretningsutvikling 

Les mer

Øivind Solheim

Management for hire, program- og prosjektledelse, forretningsutvikling 

102_portrett_2251

Øystein Malme

Rekruttering av ledere og spesialister

Les mer

Øystein Malme

Rekruttering av ledere og spesialister

Øystein er utdannet Cand.real fra Universitetet i Oslo med Informatikk som hovedfag. Øystein har mer enn 20 års erfaring med rekruttering av ledere og spesialister og har gjennomført mange hundre vellykkede rekrutteringer. Han har også erfaring med HR-ledelse, karriererådgivning og med coaching av ledere i ulike typer organisasjoner og virksomheter.

 

Øystein har erfaring fra utfordrende lederstillinger i både Norsk Data og Siemens. I tillegg til å ha deltatt i krevende kurs- og lederprogrammer, har han videreutdannet seg innenfor psykologi/NLP. Øystein er opptatt av integritet og etterrettelighet. Han er tillitskapende og møter mennesker med en åpen og nysgjerrig holdning. Struktur, metodikk og fremdrift er områder Øystein vektlegger sterkt for å oppnå avtalte mål.

Kontaktinformasjon:

E-post: oystein.malme@habberstad.no
Telefon: +47 40 40 35 54

LinkedIn
024_portrett_1977

Åsmund Vikenes

Offentlige anskaffelser og forhandlingsledelse, prosjektledelse

Les mer

Åsmund Vikenes

Offentlige anskaffelser og forhandlingsledelse, prosjektledelse

Åsmund Vikenes har lang erfaring som prosjektleder og rådgiver, og har ledet mange prosesser knyttet til outsourcing innenfor utvikling og drift, valg av leverandører og oppfølging av leveranser. Han har bistått en rekke kunder i krevende anskaffelsesprosesser innenfor kjøp, vedlikehold og drift, og er fagansvarlig for anskaffelser i Habberstad. Åsmund Vikenes har gjennom Management for hire-oppdrag også lang erfaring fra ledelse av IT-avdelinger i større organisasjoner.

 

Les mer om Åsmund's kompetanseområder:

 

IT program- og prosjektledelse

Endrings- og omstillingsprosesser

IT anskaffelser og forhandlingsledelse

Kompetanseområder

 • Prosjektledelse
 • Anskaffelser
 • Outsourcing
 • Leverandørstyring
 • IT-strategi og endringsledelse
 • Sertifisert PRINCE2, ITIL, MoV, Prosci Certified Change Practitioner, MoP

Kontaktinformasjon:

E-post: asmund.vikenes@habberstad.no
Telefon: +47 97 70 15 86

LinkedIn

Vil du bli en av oss?

Se ledige stillinger

Kontakt oss for en uformell prat

Ta kontakt