56 prosent av de spurte «utelukket å noensinne jobbe for en bestemt organisasjon på bakgrunn av dens verdier eller måten den opptrer på.»

I 2016 gjennomførte Deloitte en arbeidslivsundersøkelse – «Winning over the next generation of leaders» –  der de sanket inn synspunktene til 7700 millennials fra 29 forskjellige land (ekskludert Norge). Undersøkelsen tok utgangspunkt i at millennials i økende grad er representert på C-nivå i organisasjoner (CEO, CFO og så videre), og kartla hva de ser etter hos en arbeidsgiver. Rapporten avdekket en rekke interessante trender som kan ha mye å si for bedrifter som skal rekruttere unge ledere. 

Bjørn Skogstad er leder for rekrutteringstjenester i Habberstad, og møter ukentlig unge lederkandidater. Vi trakk ut noen nøkkelpunkter fra Deloitte-rapporten, og ba ham vurdere om de også er relevante for norske bedrifter. 

Les mer om hvordan Habberstad kan hjelpe deg med rekruttering. 

Unge ledere bryr seg om personlig utvikling og samfunnsansvar

– Deloitte-rapporten avdekket at lojalitet i stor grad henger sammen med tilrettelegging for kompetanseutvikling. Høres det kjent ut?  


Bjørn: – Personlig utvikling er fortsatt viktig for mange arbeidstakere og spesielt de yngre, men vi opplever at det er en rekke andre elementer som også spiller inn i valg av ny arbeidsgiver.  Eksempelvis er mange av dagens unge ledere også opptatt av å jobbe i en organisasjon som er bevisst på samfunnsansvaret sitt og ikke kun fokuserer på profitt. I noen organisasjoner er dette tett integrert i kjernevirksomheten, som for eksempel hos Avinor, Vy, Klimaetaten eller Forsvaret. Andre ønsker å ta et utvidet samfunnsansvar og utvikler en såkalt
Corporate Social Responsibility-strategi (CSR). Organisasjoner som tar et samfunnsansvar har ofte et konkurransefortrinn når det gjelder rekruttering.

 

Millennials vil jobbe i bedrifter som deler verdigrunnlaget deres, og som handler deretter

– Ifølge rapporten er millennials opptatt av å identifisere seg med verdigrunnlaget til bedriften de jobber i. Rimer dette med inntrykket ditt? 

Bjørn: – Det er viktig å huske på at dette var en global undersøkelse; de fleste norske bedrifter drives allerede på en forretningsmessig god måte, og har sunne verdier og holdninger. 

Når det er sagt: Én ting er å definere verdier, men det er de som etterlever dem i sitt daglige virke som evner å skape et reelt konkurransefortrinn. Eksempelvis er det ikke tvil om at Nordic Choice Hotels jobber for et stort mangfold, og det appellerer til mange. Verdier som utarbeides i et styrerom, for så å legges i en skuff, har derimot liten verdi, både internt og eksternt. 

Et annet spørsmål er hvorvidt det er samsvar mellom de definerte verdiene i et selskap, og hva som er kjerneområdet til organisasjonen. Mange vil for eksempel kvie seg for å jobbe i et utenlandsk spillselskap der målet er å maksimere profitt, og der man livnærer seg på noe som for enkelte kan bli en personlig belastning.
 

Lønn er fortsatt det viktigste, men unge bryr seg om mer enn penger

– I tillegg til lønn, som fortsatt er den viktigste driveren, peker rapporten på følgende drivere for lojalitet til arbeidsgiver: 

  • En meningsfylt jobb
  • Variasjon
  • Å få bruke kompetansen sin
  • Karriereutvikling
  • Matchende verdigrunnlag
  • Mentor på arbeidsplassen
  • Individuell anerkjennelse
  • Tverrfaglig samarbeid

 

Er dette kjent landskap for deg, Bjørn?

Bjørn: – I store trekk gjelder nok dette, og ikke bare for millennials. De fleste ønsker nok en meningsfylt jobb der de kan bruke kompetansen sin, og der de får individuell anerkjennelse. Det vil dog være forskjeller mellom de ulike gruppene. Der en mentorordning kanskje er viktigere for millennials kan for eksempel pensjonsordningene være viktigere for de som er over 60. En moderne organisasjon vil tilstrebe å tilpasse seg der det er mulig, men det er viktig å ikke miste organisasjonens målsetting av syne i et forsøk på å være fleksibel.

 

Les mer om hvordan Habberstad kan hjelpe deg med rekruttering