I Habberstad ønsker vi å styrke oss ytterligere på rådgivningstjenester som dreier seg om å fokusere på bærekraft i virksomheter, og vi kan gledelig dele at Tom nå er sertifisert på fagområdet Design leadership, gjennom Design og arkitektur Norge (DOGA) og programmet GROW.  

Kurset er det tolvte årlige programmet i rekken i regi av DOGA, ledet av det internasjonale ledende designbyrået PARK, som er anerkjent globalt. Tom skrev eksamensoppgaven med utgangspunkt i hvordan Habberstad kan hjelpe virksomheter til å lykkes med sine bærekraft strategier og -mål, med god støtte fra Kaja Bystøl Jacobsen og Ida Sienna Nygård Mortensen fra vårt tjenestedesign team. Dette er ingen tilfeldighet, da Habberstad ønsker å forsterke vår satsning på tverrfaglige tjenester på tjenesteområdene design og arkitektur- og har bærekraft som sentralt i vår egen langsiktige virksomhetsstrategi. 

Vi skal gå fra å hjelpe våre kunder med digitalisering for å bli mer effektive virksomheter, til også å bistå våre kunder med å realisere deres bærekraftstrategier og nå sine bærekraftmål ved hjelp av digitalisering»  

Tom Reffhaug- fagleder for virksomhetsarkitektur i Habberstad  

Du kan lese mer om hvordan dere kan etablere virksomhetsarkitektur i praksis

Design leadership programmet videreutvikler ledelseskompetanse innen følgende design disipliner: 
 

  • Design Management 
  • Design Leadership 
  • Design Process 
  • Design Storytelling 
  • Design Teams 
  • Design Strategy 
  • Design in CX 
  • Design Value 
  • Service Design 
  • Design Briefing 

Les mer om DOGAs GROW Design Leadership program her.  

Vi gratulerer Tom så mye med sertifiseringen

2

For å lære mer om hvordan design, arkitektur og digitale tjenester går hånd i hånd med bærekraft, les gjerne en artikkel vår kollega Jørn Annweiler har skrevet: hvorfor digital transformasjon er viktig for verdiskaping - og bærekraft et viktig element. 

Lurer du på hvordan design, arkitektur og digitalisering kan hjelpe din virksomhet til å nå deres virksomhetsmål og samtidig bidra til en mer bærekraftig verden, ta kontakt med oss i dag .