<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Informasjonssikkerhet og GDPR

Den nye personvernforordningen General Data Protection Regulation (GDPR) stiller strenge krav til alle som behandler personopplysninger. Den sikrer kundenes eierskap til egne data i langt større grad enn den gamle personvernloven.

Det er ledelsen som er ansvarlig for personvern og informasjonssikkerhet. Ansvaret kan ikke delegeres bort, men oppgavene kan delegeres og kontrolleres gjennom en effektiv internkontroll for personvern og informasjonssikkerhet. Mange virksomheter må opprette personvernombud og personvern må også bygges inn i systemløsninger.

Habberstad kan bistå din virksomhet med å få på plass det som kreves av ny lov. Habberstad har et sterkt fagmiljø med sertifiserte rådgivere innen ny personvernforordning (GDPR), og lang erfaring med etablering av internkontroll for personvern og informasjonssikkerhet i kritiske miljøer, som helse og finans. Våre oppdragsgivere er i mange sektorer, inkludert medlemsorganisasjoner og høyskolesektoren.

Personvernombud (PVO)

Habberstad tilbyr en personvernombudtjeneste hvor kunden får tilgang til et navngitt personvernombud både ved avvikssituasjoner og utrykning, for løpende rådgivning og kontroll og for ulike rådgivningsoppdrag innen personvern.

Det gjør at virksomheten kan fylle lovens krav på en enkel måte uten å binde opp egne ressurser, og man får den uavhengighet som et PVO bør ha. Våre rådgivere har både teknisk og administrativ kompetanse, dokumentert gjennom omfattende sertifisering i blant annet GDPR, CISA og CISSP.

Snakk med vår fagekspert

078_portrett_2166

Rolf Haavik, tlf:  +47 90 73 37 60

Ta kontakt!