<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

IT anskaffelser og forhandlingsledelse

I offentlige anskaffelser er det mye formalisme og regler som skal følges. Det er ikke uten grunn at metodikken som ligger til grunn også er mye benyttet i det private næringsliv.

En bærebjelke i gode anskaffelsesprosesser er en forutsigbar og likeverdig behandling av tilbyderne. Den tilbyder som blir valgt som leverandør skal bli din samarbeidspartner og arbeide for at leveransene skal realisere din virksomhets målsettinger.

Dyktige forhandlingsledere utvikler sin kompetanse og ferdigheter gjennom å kjøre mange anskaffelser. Gjenbruk av velfungerende prosesser, rutiner og verktøy øker effektiviteten og sikrer at fokus brukes på behov og løsninger, gjennomføring og leveranser. Habberstad har noen av landets fremste rådgivere og prosessdrivere for offentlige og private anskaffelser av IT-løsninger.  

Snakk med vår fagekspert

024_portrett_1977

Åsmund Vikenes, tlf: +47 97 70 15 86

Ta kontakt!