<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Profesjonell rådgivning

Habberstad har noen av landets fremste rådgivere og prosessdrivere for offentlige og private anskaffelser av IT-løsninger. Endringer kan gi behov for anskaffelser av ulike typer programvare og IT-utstyr,  dette krever riktig kunnskap og ekspertise. Vi bistår i hele anskaffelsesprosessen og sikrer høy kvalitet fra kravspesifikasjon til gjennomføring. 

habberstad-gjeldsregisteret
iStock-900373616_2000px

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser er ofte et omfattende arbeid, med et sett regler og prosedyrer som skal følges. Vår kunnskap og lange erfaring med anskaffelser, vil sikre at prosessene gjøres etter det regelverket som er gjeldende. Vi sørger for at virksomhetens mål ivaretas med god dokumentering, samtidig bidrar vi til at prosessene realiserer virksomhetens målsettinger og rammebetingelser.

Vi bistår i hele prosessen

Våre dyktige forhandlingsledere har lang erfaring og kompetanse innen anskaffelser. Vi leder prosesser fra start til mål, og  vi bistår prosesser som en rådgiver og kvalitetssikrer. Habberstad har også rådgivere som kan gi juridisk rådgivning rundt anskaffelser der det vil være behov. Vi tar i bruk velfungerende prosesser, rutiner og verktøy som øker effektiviteten, og som sikrer en gjennomføring i tråd med behovene. Vårt mål vil alltid være å forhandle frem en balansert avtale hvor både kunde og leverandør er fornøyde.

iStock-678500280

Tett kjennskap til metodeverk og kontraktstandarder

Våre rådgiveres brede kompetanse og faglig tyngde har gitt oss muligheten til å være involvert i både utarbeidelse og revisjoner av ulike kontraktsstandarder. Vi er godt kjent med bruken av kontraktsstandarder som Statens standardavtaler og Dataforeningens avtaler.

Map icon

Statens standardavtaler

Project icon

Dataforeningens avtaler

227_habberstad_5261

Prosessgjennomføring 

Vi tar utgangspunkt i vårt eget metodeverk for gjennomføring av offentlige anskaffelser. Utgangspunktet ligger i standardiserte modeller, som tar for seg hele prosessen fra et behov oppstår til gevinster er realisert, kontrakten er sluttført og evaluert. Våre egenutviklede maler tar for seg alle stegene i prosessen og realiserer virksomhetens målsettinger og rammebetingelser. Gjennomføringen består som regel av tre faser: Vurdering av behov og forberede anskaffelse, konkurransegjennomføring og kontraktsoppfølging.

Snakk med våre fageksperter

Vi hjelper deg

024_portrett_1977

Åsmund Vikenes

Offentlige anskaffelser og forhandlingsledelse, prosjektledelse

E-post: asmund.vikenes@habberstad.no
Telefon: +47 977 01 586

Halvor_Oseid-1

Halvor Oseid

Offentlige IKT-anskaffelser, informasjonssikkerhet og prosjektledelse

E-post: halvor.Oseid@habberstad.no
Telefon: +47 957 59 362