<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

AF Gruppen

Innføring av metodikk og prosesser for porteføljestyring og prosjektgjennomføring 

Prosjekt IT digitalisering og innovasjon

Med prosjektet IT digitalisering og innovasjon var målsettingen å etablere en styrings- og gjennomførings­modell for AF Gruppens IT avdeling, som skal kunne benyttes for tiltak foreslått fra forretnings­enhetene og IT sine egne prosjekt­initiativer.

I dette ligger å etablere beslutningsprosess og beslutningsfora med prosjektporteføljeråd og tilhørende rollebeskrivelser og mandat. 

Det ble etablert gjennomføringsmetodikk fra tidlig idéfase og fram til gevinstrealisering. Parallelt ble beslutningsunderlag utarbeidet for flere  strategisk viktige programmer og prosjekter.

Prosjektet leverte styringsmodell, metodikk, maler og utviklet en felles prosjektportal for AF. 

Vil du vite mer om dette eller lignende prosjekt?

098_portrett_2240
Harald Mæhle, leder IT-rådgivning

Ta kontakt!