<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

AF Gruppen

Innføring av ITSM verktøyet ServiceNow

Anskaffelse og innføring av ServiceNow

Habberstad bisto AF Gruppens IT avdeling i anskaffelse og innføring av nytt ITSM verktøy. 

I samarbeid med AF IT  gjennomførte vi et forprosjekt for identifisere mulige løsninger og tilhørende gevinster innen Service Management for intern servicedesk og for organisasjonen.  

Beslutningsunderlag med business case ble utarbeidet og prosjektet iverksatt. Habberstads konsulenter bistå i anskaffelsesprosessen med forhandlingsledelse, prosessgjennomføring og tydelige evalueringskriterier for valg av leverandør. 

Verktøyet ServiceNow ble valgt fra leverandør SopraSteria. Habberstad bisto gjennom innføringsløpet og prosjektet ble vellykket sett fra både kunde og leverandør ståsted. Løsningen ble godt mottatt i organisasjonen, gevinstene som var identifisert i forprosjektet ble realisert og ytterligere gevinstmuligheter følges opp i det videre livsløpet. 

Vil du vite mer om dette eller lignende prosjekt?

098_portrett_2240
Harald Mæhle, leder IT-rådgivning

Ta kontakt!