<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Avinor

Risikovurdering

Risikovurdering i tråd med ISO 2700x standarden

Habberstads konsulent var ansvarlig for utvikling av metode, gjennomføring av metodearbeid og utarbeidelse av risikovurdering, risikostyring og beredskapsplan for IKT-driften på Gardermoen.
 

Oppgaven var å utarbeide metode for gjennomføring av risikovurderinger for lufthavnrelaterte IT-systemer på store og mellomstore lufthavner. Det ble også laget et opplegg for risikostyring, for å følge opp alle lufthavner og alle handlingsplaner. Det ble etablert faktisk og akseptabel reetableringstid for IT-systemene.

Videre ble det etablert metode for kontinuitetsplanlegging og etablering av 2 kontinuitetsplaner for sentrale IKT-system og for store lufthavner. Det ble utarbeidet beredskapsplan for IKT-driften på Gardermoen, som nå er i ferd med å bli realisert ved et nytt datarom i kjelleren på den nye piren.

Vil du vite mer om dette eller lignende prosjekt?

098_portrett_2240
Harald Mæhle, leder IT-rådgivning

Ta kontakt!