<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Avinor

Bistand til lederrekruttering

Lederrekruttering

Habberstad har gjennom en rekke år bistått Avinor med rekruttering av nøkkelpersonell. Nedenfor er listet noen av stillingene vi har rekruttert til Avinor.
 
År Stillingstittel

2014

Financial Controller

2014

Leder strategisk virksomhets- og risikostyring

2014

3 styremedlemmer - Flysikring AS

2014

Business Controller

2015

IKT Driftssjef

2015

IKT Driftssjef

2016

Direktør strategisk innkjøp

2016

Avdelingsleder lufthavndrift, D&I

2016

Avdelingsleder bygg og infrastruktur, D&I

2016

Direktør prosjekt og utbygging, D&I

2016

Leder forretningsstøtte

2016

Konserndirektør Drift og Infrastruktur (D&I)

2017

Leder prosjektkontor, Prosjekt og Utbygging

2017

Leder prosjektstyring, Prosjekt og Utbygging

2017

Prosjektdirektør, ny flyplass Bodø

2018

5 senior prosjektledere, Prosjekt og Utbygging

2018

2 senior prosjektledere anlegg, Prosjekt og Utbygging

2018

Seksjonsleder FDV-styring og dokumentasjon

2018

Utbyggingssjef, Regionale og Lokale lufthavner (DRL)

2018

Leder strategi og kontrakt, Prosjekt og Utbygging

2018

Leder teknisk, Prosjekt og Utbygging

2018

Leder sikkerhet, Prosjekt og Utbygging

2018

Prosjektsjef Tromsø

2018

Avdelingsleder lufthavndrift, Prosjekt og Utbygging

2018

2 senior prosjektinnkjøpere

2018

Markeds- og merkevaresjef

2018

Bistand ved anskaffelse Bodø, oppdragsleder

2018

Bistand ved anskaffelse Tromsø, oppdragsleder

2018

Bistand ved anskaffelse UNSØ, oppdragsleder

2019

Senior prosektinnkjøpere - to stillinger

2019

Direktør Flysidedrift

2019

Leder teknisk - Prosjekt og Utbygging

2020

Utbyggingssjef Bergen/Stavanger/Trondheim

 

Vil du vite mer om dette eller lignende prosjekt?

121_portrett_5063
Jan Egil Myhre
Rekruttering av ledere og spesialister, lederutvikling

Ta kontakt!