<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Oslo kommune
Klimaetaten

Bistand til lederrekruttering

Lederrekruttering

Habberstad har gjennom en rekke år bistått Klimaetaten med rekruttering av nøkkelpersonell, lederutvikling, coaching og ledergruppeutvikling. Nedenfor er listet noen av stillingene vi har rekruttert og oppdrag vi har gjort for Klimaetaten.
 
År Stillingstittel

2017

Avdelingssjef klimafaglig avdeling

2017

Administrasjonssjef

2017

Kommunikasjonssjef

2018

Spesialrådgiver

2018

Spesialrådgiver i virksomhetsstyring og forvaltning

2018

Klimarådgiver budsjett

2018

Digitaliseringskonsulent

2018

Klimajurist

2018

Klimatilpasningsrådgiver

2018

2 klimarådgivere

2018

Teknologirådgiver

2018

Redaktør

2018

7 kommunikasjonsmedarbeidere

2018

Kommunikasjonsrådgiver Europeisk miljøhovedstad

2018

Mobilitetsrådgiver plan

2018

Mobilitesrådgiver teknologi, 2 stykker

2018

Klimarådgiver Næring for klima

2018

Administrasjonskonsulent

2019

Lederutvikling, coaching og ledergruppeutvikling

2019

Teamutvikling

2019

Workshop LEAN

2019

Personal- og HR rådgiver

2019

Teknologirådgiver

2019

3 Klimarådgivere

2019

Rådgiver Næring for klima

2019

Rådgiver mobilitet

2019

Lederutvikling, coaching og ledergruppeutvikling

2020

Lederutvikling, coaching og ledergruppeutvikling

 

Vil du vite mer om dette eller lignende prosjekt?

034_portrett_2018
Marit Mellem
Rekruttering av ledere og spesialister, lederutvikling

Ta kontakt!