<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Apokus

Bistand til lederrekruttering

Lederrekruttering

Habberstad har gjennom en rekke år bistått Apokus med rekruttering av nøkkelpersonell. Nedenfor er listet noen av stillingene vi har rekruttert til Apokus.
 
År Stillingstittel

2014

Utviklingsfarmasøyt

2015

Kursutvikler

2016

Innholdsutvikler

2016

Utviklingsfarmasøyt

2016

Kursutvikler

2017

Utviklingsfarmasøyt med dr.grad

2017

Kursutvikler

2018

Utviklingsfarmasøyt - bistand i deler av prosess

2018

Utviklingsfarmasøyt - engasjementstilling - deler av prosess

 

Vil du vite mer om dette eller lignende prosjekt?

habberstad-kolbjorn-preus
Kolbjørn Preus
Rekruttering av ledere og spesialister, lederutvikling

Ta kontakt!