Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Bistand til lederrekruttering

Lederrekruttering

Habberstad har gjennom en rekke år bistått FFI med rekruttering av nøkkelpersonell. Nedenfor er listet noen av stillingene vi har rekruttert til FFI.
 
År Stillingstittel

2018

Seniorrådgiver forsvarsindustriell utvikling og innovasjon

2018

Seniorrådgiver kommersialisering og knoppskyting

2018

Seniorrådgiver Innovasjon og teknologiutvikling

2018

Jurist

2018

Koordinator

2018

Seniorrådgiver forsvarsindustriell utvikling og innovasjon - 1445

2018

Seniorrådgiver forsvarsindustriell utvikling og innovasjon - 1519

2018

Seniorrådgiver forsvarsindustriell utvikling og innovasjon - 1520

 

Vil du vite mer om dette eller lignende prosjekt?

121_portrett_5063
Jan Egil Myhre
Rekruttering av ledere og spesialister, lederutvikling

Ta kontakt!