Sykehusapotekene

Bistand til lederrekruttering

Lederrekruttering

Habberstad har gjennom en rekke år bistått Sykehusapotekene med rekruttering av nøkkelpersonell. Nedenfor er listet noen av stillingene vi har rekruttert til Sykehusapotekene.
 
År Stillingstittel

2014

Sykehusapoteker Radiumhospitalet

2014

Sykehusapoteker Rikshospitalet

2014

Sykehusapoteker Bærum

2015

Team leder

2015

Sykehusapoteker Kongsvinger

2015

Sykehusapoteker Elverum

2015

Sykehusapoteker radiumhospitalet

2015

Avdelingsleder varesalg privat

2015

Sykehusapoteker Bærum

2016

Avdelingsleder tilvirkning

2016

Avdelingsleder

2016

Spesialrådgiver HR

2016

Team leder

2016

Avdelingsleder

2017

Forsknings- og utviklingssjef

2017

Leder Apotekdrift stab

2014

Rådgiver LIS

2014

Rådgiver LIS analyse

 

Vil du vite mer om dette eller lignende prosjekt?

Kolbjorn_Preus_Habberstad
Kolbjørn Preus
Rekruttering av ledere og spesialister, lederutvikling

Ta kontakt!