Sykehusbygg

Bistand til lederrekruttering

Lederrekruttering

Habberstad har gjennom en rekke år bistått Sykehusbygg med rekruttering av nøkkelpersonell. Nedenfor er listet noen av stillingene vi har rekruttert til Sykehusbygg.
 
År Stillingstittel

2018

Leder ressursstyrer

2018

Risiko - kvalitetsleder

2018

Prosjektkontroller

2014

Administrerende Direktør

2015

Leder plan og utvikling

2015

Leder prosjektering og bygging

2015

Leder fellesoppgaver

2015

HR leder

2015

Økonomi leder

2015

Prosjektdirektører

2015

Prosjektledere

2015

Prosjekteringsledere

2015

Hovedbyggeledere

2015

Samhandlingsledere

2015

Fagansvarlige

2015

Prosjektsjef prosjektstøtte

2015

Prosjektsjef prosjektering

2015

Prosjektsjef bygg

2015

Prosjektsjef teknikk

2015

Prosjektsjef IKT

2015

Prosjektleder elektro

2015

Prosjektleder VVS

2015

Prosjektleder IKT

2015

Prosjektleder bygg

2015

Prosjektøkonom/Controller

2015

Porteføljestyrer

2015

Sykehusplanlegger

2015

Planlegger prosjektstyring

2015

Fagspesialist spesialrom

2015

Fagspesialist teknisk utstyr

2015

Fagspesialist eiendomsøkonomi

2015

Fagspesialist BIM

2016

Prosjektdirektør SNR

2016

Prosjektdirektør Tønsberg

2016

Spesialrådgiver økonomiske analyser

2016

Kvalitetsleder

2016

Ingeniør/sivilingeniør spesialrom

2016

Prosjekteringsleder

2016

Prosjektleder

2016

Prosjektkontroller

2016

Prosjektleder prosjektering

2016

Prosjektleder prosjektering

2016

Sykehusplanlegger

2016

Prosjektleder IKT

2016

Prosjektsjef SSK

2016

Prosjektkoordinator

2018

Nr. 1 av tre stillinger - bistand i prosessen - timebasert

2018

Nr. 2 av tre stillinger - bistand i prosessen - timebasert

2018

Nr. 3 av tre stillinger - bistand i prosessen - timebasert

 

Vil du vite mer om dette eller lignende prosjekt?

Kolbjorn_Preus_Habberstad
Kolbjørn Preus
Rekruttering av ledere og spesialister, lederutvikling

Ta kontakt!