<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Universitetet i Oslo (UiO)

Bistand til lederrekruttering

Lederrekruttering

Habberstad har gjennom en rekke år bistått UiO med rekruttering av nøkkelpersonell. Nedenfor er listet noen av stillingene vi har rekruttert til UiO.
 
År Stillingstittel

2014

Administrasjonssjef

2014

Kommunikasjonsrådgiver

2014

Seksjonssjef SFUI

2014

Strategiansvarlig for forskning og utdanning

2014

Direktør Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT)

2014

Nestleder personalstøtte

2014

Arbeidsrettsjurist

2014

Seniorrådgiver økonomi- og virksomhetsstyring

2014

Seniorrådgiver økonomisk styring og analyse

2014

Seniorrådgiver virksomhetsanalyse

2015

Leder Bedriftshelsetjenesten

2016

Direktør administrativ støtte

2016

Direktør fagstøtte

2017

Avdelingsleder Komparativ Medisin/IMB

2017

Seksjonsleder Lønn/ADS

2017

Biblioteksdirektør

2018

Økonomisjef, Medisinsk fakultet

2018

Direktør Forskningsadministrasjon

2019

Fakultetsdirektør, Det teologiske fakultet

2019

Fakultetsdirektør, Det matematisk naturvitenskapelige fakultet

2019

Forvaltningssjef Eiendomsavdelingen

2019

Parksjef Eiendomsavdelingen

2019

HR-leder, Det medisinske fakultet

2019

Leder REK (De regionaletiske komiteer)

2020

Seksjonssjef forskningsadministrasjon

2014

Seksjonssjef Plan og Utredning

2015

Plan- og prosjektdirektør

2015

Seksjonsjef forvaltning (Eiendomsavdelingen)

2015

Prosjektleder/utreder (Eiendomsavdelingen)

2015

Prosjektsjef

2016

Seksjonssjef bygningsdrift

2017

Underdirektør plan og utredning

2017

Prosjektleder/-sjef Eiendomsavdelingen

2018

Innkjøpssjef

2018

HR-sjef

2017

Underdirektør brukernære tjenester

2017

Underdirektør for brukernære tjenester

 

Vil du vite mer om dette eller lignende prosjekt?

121_portrett_5063
Jan Egil Myhre
Rekruttering av ledere og spesialister, lederutvikling

Ta kontakt!