Bauda AS 

Prosjektleder

Optimalisere Microsoft 365 og Teams

Habberstads konsulent var innleid som prosjektleder for å optimalisere Microsoft 365 og Teams.
 
Oppgavene besto i å bistå Bauda ved å kartlegge de ulike behovene i konsernet, med kommunikasjon og etablering av felles terminologi som grunnmur for arbeidet.
 
Ved bruk av dybdeintervju, fokusgrupper og undersøkelser ble det lagt til rette for at medarbeidere kunne gi uttrykk for behovene de hadde i sin arbeidshverdag. Behovene ble oversatt til retningslinjer for bruk av Microsoft 365, ny struktur for filhåndtering, og opplæring for alle de ansatte i konsernet.
 

Vil du vite mer om dette eller lignende prosjekt?

098_portrett_2240
Harald Mæhle, leder IT-rådgivning

Ta kontakt!