<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Rekruttering av ny økonomileder

Rekruttering av ny økonomileder

Habberstad ble valgt etter en utlyst konkurranse, og gode referanseuttalelser.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal ha oversikt over risiko og skadefare i samfunnet. Direktoratet skal være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser, og skal sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering.

DSB har totalt rundt 600 ansatte, spredt på mange steder i landet. Habberstad har bistått DSB i rekruttering av ny økonomileder. Og Habberstad har fått en ny, god referanse:

"DSB /Administrasjonsavdelingen har benyttet Habberstad v/<Habberstads rådgiver> i rekruttering av ny økonomileder i perioden fra oktober til desember 2013. Habberstad ble valgt etter en utlyst konkurranse, og gode referanseuttalelser.

Samarbeidet med Habberstad har fungert meget godt. <Habberstads rådgiver> er en imøtekommende person med utpregede samarbeidsevner og et sterkt ønske om å løse oppdraget på best mulig måte. DSB er tilfreds med både prosess og resultat. Habberstad gjennomførte sin del av rekrutterings-prosessen på en profesjonell, rask og ryddig måte, samtidig som de utviste fleksibilitet for opplegget og tidsrammen som var angitt.

Gjennom sitt search-arbeid bidro de til at flere gode kandidater søkte på stillingen. Vurderingene og analysene av aktuelle kandidater var nyttige og presise, og var en viktig del av totalvurderingen. <Habberstads rådgiver> sikret også en profesjonell oppfølging av kandidatene gjennom hele prosessen, også etter at hans oppdrag formelt var avsluttet. Vi er trygge på at den valgte kandidaten vil bli en meget god økonomileder for DSB. "

Anita Kronlund, avdelingsdirektør i DSB

Vil du vite mer om dette eller lignende prosjekt?

098_portrett_2240
Harald Mæhle, leder IT-rådgivning

Ta kontakt!