Direktoratet for e-helse

Programleder

Modernisering av Folkeregisteret

Habberstads konsulent var innleid som programleder for modernisering av Folkeregisteret:
  • Skatteetaten (SKD) startet i 2016 et prosjekt for å modernisere Folkeregisteret.
Direktoratet for e-helse (E-helse) har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å følge opp Skatteetatens planer for dette arbeidet i helse- og omsorgssektoren. Det ble etablert et felles samarbeidsprosjekt i helse- og omsorgssektoren for modernisering av Folkeregisteret 01.03.2016. Fra 01.10.2017 startet gjennomføringsfasen, og det ble da besluttet å organisere dette som et program.
Habberstads konsulent hadde følgende ansvarsområder: 
  • Ivareta rollen som programleder for MF Helse Programmet.
  • Bidra til at helse- og omsorgssektoren lykkes.
  • Å være en enhetlig, sikker, digital produsent til det moderniserte Folkeregisteret (melding om fødsel og melding om dødsfall).
  • Å være klar til å konsumere folkeregisteropplysninger fra det moderniserte Folkeregisteret når det gamle skrus av i tråd med Skattedirektoratets sine planer.
  • Planlegge og gjennomføre sektorens programstyremøter i samarbeid med programeier.
  • Planlegge og lede programkontor med oppfølging av de prosjektene som startes i programmet.
  • Planlegge og sikre start av prosjekter som må til for å nå programmets mål i tråd med rammer og forutsetninger.
  • Være kontaktperson ift samhandling med Skattedirektoratet (SKD) på området, og bidra til at samhandlingsmodell mellom SKD og helse- og omsorgssektoren fungerer best mulig.
  • Bidra til forankring og gjennomføringskraft i sektoren. 

Vil du vite mer om dette eller lignende prosjekt?

098_portrett_2240
Harald Mæhle, leder IT-rådgivning

Ta kontakt!