<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Eika Gruppen

Effektivisering av minibanktjenester og kontanthåndtering - ATM prosjektet

Effektivisering av minibanktjenester og kontanthåndtering - ATM prosjektet

Prosjektet hadde i oppgave å effektivisere og standardisere Eika Alliansens tjenester innen kontanthåndtering og oppgradere hele maskinparken knyttet til innskudds- og uttaksautomater (ATM og CRS). Hele tjenesteområdet ble gjennomgått og en av Eika Gruppens største tjenesteavtaler ble inngått.

I samarbeid med Nets og DnB ble ny programvare utviklet. Alle Eika Alliansen bankautomater ble oppgradert og nye sikkerhetstiltak iht bransjekrav ble implementert. Prosjektet gjennomførte også en omfattende fornyelse av hele automatparken.

ATM prosjektet var svært vellykket og la grunnlaget for en godt forvaltet tjeneste innenfor et område som er i stor endring. Samtlige Eika banker sluttet seg til den nye tjenesteavtalen og fikk realisert store gevinster for både sentral forvaltning og den enkelte lokalbank.

Strukturert og målbevisst endringsledelse med involvering av nøkkelpersoner fra bankene var avgjørende suksesskriterier for realisering av gevinstene.

Prosjektorganisering og styring var avgjørende suksesskriterier for prosjekt­gruppens arbeid. Prosjektdeltagerne fikk tydelige ansvarsområder og roller i prosjektet ut i fra en klart definert arbeidsnedbrytningsstruktur.

Habberstads prosjektleder, ledet prosjektet fra start til mål og hadde ansvar for leverandørforhandlinger og bisto i forankringsarbeidet opp mot bankene.

Vil du vite mer om dette eller lignende prosjekt?

098_portrett_2240
Harald Mæhle, leder IT-rådgivning

Ta kontakt!