<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Eika Gruppen

Prosjektledelse

Prosjektleder for Bli kunde, AHV-klassifisering og digitalisering

Habberstads konsulent har som prosjektleder for alle tjenestene hatt ansvaret for planlegging, gjennomføring og oppfølging av leveranser og budsjett. Et stort utviklingsteam har vært involvert, med tekniske og funksjonelle arkitekter, teamledere og programmerere, testleder og testere, sikkerhetsspesialister, samt overleveringsansvarlig. Vi samarbeidet også meget nært med bankene og markedsavdelingene bl.a. for implementering av endringene og sikring av gevinst.
 

«Bli kunde digitalt». Det skal etableres en ny prosess for å Bli kunde digitalt i Eika. Kunden skal sjekkes mot Folkeregisteret, skal kredittsjekkes, sjekkes i forhold til antihvitvask risikoklassifisering før hun blir kunde i Eika og kan få konto og andre banktjenester.

«Antihvitvask risikoklassifisering». Alle nye kunder skal gjennom en Antihvitvask risikoklassifisering med spørsmål om formålet ved bruk av banken og sjekk mot internasjonale lister over land og personer som kan kobles til antihvitvask og terrorfinansiering.

Begge prosjekter har, i tillegg til det funksjonelle, hatt ansvaret for utvikling av ny avansert infrastruktur for SSO, autentisering, tilgangskontroll, logging og sporbarhet internt i Eika og mot Eikas hovedleverandør SDC.

Vil du vite mer om dette eller lignende prosjekt?

098_portrett_2240
Harald Mæhle, leder IT-rådgivning

Ta kontakt!