<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Eika Gruppen

Videreutvikling av eFaktura for nettbank og mobilbank

Videreutvikling av eFaktura for nettbank og mobilbank

Prosjektet har tilrettelagt for ja-takk-til-alle i eFaktura-løsningen både i nettbank og mobilbank (sektorkrav). Kunden slipper heretter å inngå en og en eFaktura-avtale som i dag. SDC har vært ansvarlig for utvikling av løsningen, og vil også ha rollen som driftsleverandør.

"Habberstad stilte med en erfaren prosjektleder som har utført sine oppgaver på en meget tilfredsstillende måte. Hun har lang fartstid innen bank og finans, og hennes brede IT kunnskaper har vært til god hjelp for prosjektet." 

Lorang Eriksen, direktør Betalingsformidling

Vil du vite mer om dette eller lignende prosjekt?

098_portrett_2240
Harald Mæhle, leder IT-rådgivning

Ta kontakt!