<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Folkehelseinstituttet (FHI)

Etablering av felles tjenestesenter

Etablering av felles tjenestesenter

Habberstad ble av Folkehelseinstituttet (FHI) leid inn som prosjektleder til et prosjekt som hadde følgende målsetting:

  • Understøtte Norsk Helsenett (NHN) i å etablere et felles tjenestesenter i NHNs regi for 11 etater inklusive FHI. FHI overførte i første fase tjenester, drift av tjenester og personell til NHN.
  • Ivareta Folkehelseinstituttets IKT interesser i ny konsernmodell, herunder:
    • Bistå NHN i etableringen av et velfungerende felles tjenestesenter for IKT som oppfyller FHIs krav til tjenestene, både under og etter migrering av tjenestene fra FHI til Norsk Helsenett
    • Sørge for at FHI sin gjenværende IT-organisasjon har roller, prosesser, kapasitet og kompetanse til å håndtere at IKT tjenester leveres fra FHI og NHN i fellesskap, og at dette vil bidra til at FHI får bedre IKT tjenester
    • Ivareta de ansattes behov i prosessen og bidra til at de får mulighet til interessante arbeidsoppgaver i fremtiden enten det er i FHI eller NHN.

Prosjektet skal sikre stabil og sikker IT drift i overgangsperioden frem til felles tjenestesenter er operativt, herunder:

  • Unngå at ansatte slutter ved å ivareta de ansatte og bidra til en hensiktsmessig etablerings-strategi
  • Bidra til at etableringen av nytt tjenestesenter skjer uten planlagt nedetid.

Vil du vite mer om dette eller lignende prosjekt?

098_portrett_2240
Harald Mæhle, leder IT-rådgivning

Ta kontakt!