<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Helsedirektoratet

Ny forfatter- og publiseringsløsning

Ny forfatter- og publiseringsløsning

Prosjektledelse fra konseptutredning til anskaffelse

Habberstad ble valgt som prosjektleder til Digital innholdsplattform. Prosjektet skulle gå til anskaffelse av en ny CMS-løsning som skulle erstatte dagens Sharepoint-løsning. Videre skal helsedirektoratet.no og helfo.no relanseres på den nye løsningen. Ny CMS-løsning skal integreres med direktoratets API-løsning, og kunne gjenbruke alt innhold derfra.

Habberstads rådgiver ledet prosjektet gjennom konsept- og planleggingsfasen frem til anskaffelsen var et faktum. Valget fallt på Netlife med Enonic XP som CMS-løsning etter en lang og grundig evaluering. Vurderingen er basert på markedsdialog, leverandørmøter, innsiktsarbeid, tilbud mottatt i tre omganger, to forhandlingsrunder, Proof of Concept (PoC), skriftlige referanser og referansebesøk.

"Habberstads rådgiver er en meget ryddig og strukturert prosjektleder som har god oversikt over prosjektets planer, budsjett og forventninger. Hun bygget et godt team som leverte meget god kvalitet i henhold til plan. Hun var en god sparringspartner for meg som prosjekteier, og var nøye med å følge opp aksjonspunkter fra diskusjonene. I tillegg ble det en god dynamikk i styringsgruppen ved gode underlag og at de riktige sakene og beslutningene ble løftet. Man skal trå riktig i offentlige anskaffelser og dette prosjektet ble levert forbilledlig. Leveransen ble levert på tid, kostnad, omfang og kvalitet. Det er ikke mange prosjekter man kan si det om."

Jo Winding Harbitz, Direktør Prosjekt og tjenestedesign.

Vil du vite mer om dette eller lignende prosjekt?

098_portrett_2240
Harald Mæhle, leder IT-rådgivning

 

Ta kontakt!