Kompetanse Norge

Utredning av ny publiseringsløsning

Utredning av ny publiseringsløsning

Kompetanse Norge hadde et behov for en kartlegging av publiseringsløsning for deres e-læringskurs. KN har en målsetning om at de skal kunne tilby kurs til sluttbrukere gjennom sine nettsider uten krav til omfattende registrering. Disse kursene er utarbeidet i et eget forfatterverktøy som ikke dekker kundens krav til publisering, gjennomføring og oppfølging. 
 
Dette var bakgrunnen for ønsket om en utredning av publiseringsplattformer for publisering av kurs som oppfyller definerte krav og ønsker. Habberstads konsulent ble engasjert av kunden for å foreta en utredning av alternativer innen publiseringsløsninger for å finne det beste alternativet for KN. Produktet som ble overlevert kunden var en sluttrapport med en grundig evaluering av alternativene og en anbefaling for valg av løsning og veien videre.

Vil du vite mer om dette eller lignende prosjekt?

098_portrett_2240
Harald Mæhle, leder IT-rådgivning

Ta kontakt!