<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Lørenskog kommune

IKT forretningsplan

IKT forretningsplan

Habberstad har utarbeidet en IKT forretningsplan for Lørenskog kommune. Oppdraget ble løst gjennom bred medvirkning fra kommunen, bl.a. gjennom intervjuer, workshops og samarbeid med rådmannens ledergruppe.

Prosessen ble gjennomført ihht. avtalte planer og budsjett. Habberstad har gjennom sin bistand kommet frem til gode anbefalinger både på kort og lang sikt.

"Kommunen synes Habberstad har gjennomført oppdraget på en meget profesjonell måte. De råd og anbefalinger som oppdraget har resultert i, bl.a. gjennom fremlegging av rapport og presentasjon av denne, har overgått Lørenskogs forventinger til leveransen og oppleves som et viktig og svært godt forankret bidrag til Lørenskogs videre utvikling."

Rådmann Ragnar Christoffersen

Vil du vite mer om dette eller lignende prosjekt?

098_portrett_2240
Harald Mæhle, leder IT-rådgivning

Ta kontakt!