<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nordic Choice Hotels

Prosjektleder GDPR

Forberede nytt personvernreglement (GDPR)

Habberstads konsulent var innleid som prosjektleder for innføring av GDPR.
 
Oppgavene besto i å bistå Nordic Choice Hotels med innføring av nytt Internkontrollsystem for personvern og informasjons-sikkerhet samt rutiner for personvern i tråd med GDPR.
 
Dette innebar også risikovurdering, organisering, rutiner for de registrertes rettigheter (sletting, innsyn etc.), avvikshåndtering, informasjon og opplæring.

Vil du vite mer om dette eller lignende prosjekt?

098_portrett_2240
Harald Mæhle, leder IT-rådgivning

Ta kontakt!