Oslo kommune

Nytt flyktningsystem

Nytt flyktningsystem

Prosjektledelse fra anskaffelse til innføring

Habberstad ble valgt som prosjektleder for anskaffelse av et nytt system for administrasjon av støtte og tiltak for nyankomne asylsøkere. Løsningen skulle innføres i alle Oslos bydeler, og innebar tilpasning til nytt regelverk for asylsøkere.

Oppdraget omfattet prosjektledelse for hele utviklingsløpet, fra kravspesifikasjon og design, systemutvikling, test, akseptanse og innføring. Konvertering fra eksisterende systemløsninger og integrasjon mot andre kommunale og statlige systemer var også en del av omfanget. Som prosjektleder har Habberstads rådgiver også hatt ansvar for anskaffelsesprosessen:

  • Beskrivelse av nå-situasjon
  • Markedsundersøkelse for å finne potensielle leverandører
  • Utforming av anbudsdokumenter for utlysning av konkurranse
  • Forhandlinger med leverandører
  • Utvikling av kontrakt
  • Leverandøroppfølging

Som leder av systeminnføringen hadde Habberstads rådgiver også utstrakt kontakt med brukerne av den nye løsningen, bl.a. Oslo's 15 bydeler. Kvalitetsansvar for leveransen inngikk også i oppdraget.

"<Habberstads rådgiver> sin fremste egenskap har vært evnen til å ha oversikt over alle de forskjellige elementene i et komplisert IT-prosjekt, med forhandlinger, kontrakter, prosjektmedlemmer og leverandører, gjennom hele prosessen. Andre egenskaper: Omgjengelighet og høy integritet."

Vibeke Engeseth, seniorrådgiver

Vil du vite mer om dette eller lignende prosjekt?

098_portrett_2240
Harald Mæhle, leder IT-rådgivning

 

Ta kontakt!