<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

SiPro AS

Outplacement

Outplacement

Si Pro var underleverandør til REC Wafer. Da REC besluttet å avvikle sin virksomhet måtte Si Pro også legge ned. Habberstad ble valgt til å lede, utvikle og håndtere prosess med bistand til alle ansatte i Si Pro AS ved avdeling Glomfjord, der i alt 32 ansatte mistet jobben.

Si Pro var en liten bedrift, og leveransen kunne gjennomføres over et kort tidsrom. Hovedleveransen varte i tre uker med kurs og coaching i Glomfjord. Deler av leveransen ble gjennomført i Si Pros lokaler, men også leide lokaler ble benyttet ved større samlinger. Det ble etablert et nært samarbeid med NAV og Karrieresenteret, slik at de kunne informere ansatte om sine tilbud, samt stå stand by hvis det skulle oppstå akutt behov for deres tjenester.

I forbindelse med leveransen til SiPro AS, ble Habberstad leid inn av Meløy Næringsforum AS, som driver Meløy Næringspark i Glomfjord, til å gjennomføre en kartlegging blant 135 bedrifter med 5 ansatte eller mer i kommunene Meløy, Gildeskål og Rødøy. Hensikten var å få oversikt over:

  • hvilke konsekvenser RECs nedleggelse i Glomfjord fikk for lokalt næringsliv
  • hvilke av bedriftene (privat og kommunalt) som tross dette hadde behov for ressurser, og
  • i hvilken grad de som ble ledige kunne matche deres behov.

Oppsummering av rapporten ble presentert i et plenumsmøte i Glomfjord hvor viktige nøkkelpersoner i de tre kommunene var representert. 

Vil du vite mer om dette eller lignende prosjekt?

098_portrett_2240
Harald Mæhle, leder IT-rådgivning

Ta kontakt!