<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sparebank 1

Felles IT-plattform

Felles IT-plattform

SpareBank 1 Alliansen hadde utfordringer ved utforming av nye IT-løsninger fordi det teknisk sett var store ulikheter mellom bankene. Derfor ble det besluttet å innføre en felles allianseplattform som ville gjøre det enklere å utvikle og innføre felles løsninger senere.

Arbeidet ble gjennomført i fire faser:  

  • Utarbeide konseptuell beskrivelse og overordnede krav
  • Utarbeide en felles kravspesifikasjon, vurdere plattformalternativer og beslutte videre fremdrift
  • Designe, bygge og teste plattformen
  • Utrulling

Hovedleverandør har vært EVRY.  Under avtalen ble det etablert og implementert EVRY’s SKALA plattform. Denne var opprinnelig basert på Microsoft Windows Vista og Microsoft Server 2003, men dette ble underveis oppgradert til Windows 7 og Server 2008. En rekke detaljerte krav og tilpasninger ble beskrevet i en omforent løsningsspesifikasjon.

Plattformen er nå i bruk i alle deler av alliansen, med ca 350 kontorer, og tilsammen ca 6.300 ansatte. Flere hundre applikasjoner er testet på den nye plattformen underveis i prosjektet, og mange er tilpasset og oppgradert.

Sist ute med innføring av felles allianseplattform var Samarbeidende Sparebanker (SamSpar), som er en gruppering av 11 selvstendige sparebanker. For denne gruppen ble det valgt en noe endret plattform, der man i større grad bruker tynne klienter mot Citrix.

Habberstad har hatt ansvar for testledelse gjennom hele prosessen, og har også hatt ansvar for prosjektledelse under utrulling til SamSpar-bankene.

Vil du vite mer om dette eller lignende prosjekt?

098_portrett_2240

Harald Mæhle, leder IT-rådgivning

Ta kontakt!