Sporveien

Anskaffelse av ny e-handelsløsning

Anskaffelse av ny e-handelsløsning

Sporveien har besluttet å anskaffe en e-handelsløsning, da dagens prosesser og systemer er tunge og krevende når det gjelder anskaffelse av indirekte materiell eller ikke lagerført materiell. Ny e-handelsløsning vil bidra til:  

- Økt prosentandel av innkjøp med innkjøpsordre. 
- Bedre utnyttelse av Sporveiens kontrakter
- Sikre at alle kjøp er i henhold til gjeldende regelverk. 
- Bedre fakturaprosess

Habberstads konsulent har, i rollen som prosjektleder, gjennomført anskaffelse og implementering av ny e-handels løsning.  Konsulenten har i denne sammenheng også utarbeidet og forankret nye arbeidsprosesser for strategisk innkjøp, IT og økonomi.

Vil du vite mer om dette eller lignende prosjekt?

098_portrett_2240
Harald Mæhle, leder IT-rådgivning

Ta kontakt!