<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sporveien

Prosjektledelse ny Illustrated Part List (IPL)

Prosjektledelse ny Illustrated Part List

IPL er en del av et materialstyringssystem der en bruker 3D illustrasjoner for å finne deler som trengs ved vedlikehold og service på trikk. Dette er en applikasjon med et web-grensesnitt som er integrert mot IFS. 
 
Habberstads konsulent har vært prosjektleder for utvikling av IPL for Oslo Sporveier, og har fulgt opp alt fra utviklere til sluttbrukere og andre interessenter for å få et resultat som svarer til forventninger og krav. 

Vil du vite mer om dette eller lignende prosjekt?

098_portrett_2240
Harald Mæhle, leder IT-rådgivning

Ta kontakt!