<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sporveien

Etablering av ny IT- infrastruktur

Etablering av ny IT- infrastruktur

Sikker og stabil drift. Effektiv prosjektledelse.

Sporveiens målsetting var å etablere en ny fleksibel og robust IT-infrastruktur slik at daglige brukere av Sporveiens IT-løsninger er sikret tilgjengelighet og stabilitet. Habberstads rådgiver ble engasjert som prosjektleder.

Det ble utarbeidet en løsningsbeskrivelse som omfattet ny standardisert driftsplattform og programvare for desktop. Dessuten ble kravene til datasikkerhet utformet. Det ble også spesifisert krav til nytt datarom.

Da godkjenning av løsningsbeskrivelsen var på plass, startet jobben med å realisere og implementere ny løsning i hele Sporveiens organisasjon. I tillegg ble det gjennomført et delprosjekt hvor fokus var profesjonalisering av konsern-IT som innbefattet bl.a:

 • ITIL
 • Dokumentasjon
 • SLA’er
 • Beredskapsplaner
 • Kurs og opplæring

Prosjektet besto av 25 medarbeidere på det meste - fra fire forskjellige konsulentselskaper, samt interne IT-medarbeidere. Løsningen bygger bl.a. på teknologi fra Microsoft, Citrix, Apple, Cisco, vBlock og VMWare. Resultatet er svært tilfredsstillende. Det er etablert helt ny IT-plattform, alle brukere har fått nytt IT-utstyr og er migrert over til ny IT-plattform. Dette gir Sporveien bl.a. disse gevinstene:

 • Økt tilgjengelighet
  • Tilgang til løsninger overalt, fra alle typer enheter (PC, skjermbrett, mobil)
  • Enkel tilgang, automatisk styrt ut fra behov
  • Alltid kontakt med jobbnett (forutsatt kontakt med internett)
 • Bedre sikkerhet
 • Mer stabil løsning
 • Raskere feilretting, mindre feil og mindre manuelt arbeid
 • Sentral vedlikeholdsstyring
 • Oppdatert maskin- og programvare

"Som prosjektleder har <Habberstads rådgiver> fungert meget godt ut mot organisasjonen fra toppledelse til brukere, samtidig som han har hatt nødvendig oversikt og sikret fremdrift i teknisk leveranse. <Habberstads rådgiver> har en positiv fremtoning og bidrar med sitt gode humør i betydelig grad til å skape et godt arbeidsmiljø rundt seg."

Christian Thindberg, IT-sjef

Vil du vite mer om dette eller lignende prosjekt?

098_portrett_2240
Harald Mæhle, leder IT-rådgivning

Ta kontakt!