Sporveien

Prosjekt Nytt Intranett

Anskaffelse og prosjektledelse

Habberstad bistod Sporveien Oslo AS i å anskaffe og implementere et nytt intranett for selskapets 3.300 ansatte.  Systemet skal bidra til at alle ansatte kan produsere og dele virksomhetens informasjon mer effektivt enn tidligere. 

Intranettet gir informasjon om arbeidstider, kommuniserer driftsmeldinger effektivt, gir kontinuerlig fokus på kundetilfredshet, og gir de beste forutsetninger for å sikre punktlighet for Oslos kollektivtransport.

Deling av informasjon og fokus på kundetilfredshet var viktige gevinstmål for prosjektet. 

”Habberstad fulgte hele løpet fra spesifikasjon til implementering. Deres kunnskap om det formelle prosessløpet, avtaler og dokumentstrukturer var uvurderlige på veien fram mot endelig kontrakt. Dette er en krevende arbeidsform som stiller krav til planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og tilbakerapportering for å sikre at erfaringene ble fanget opp og benyttet i hovedprosjektet. Habberstad organiserte og ledet dette arbeidet på  en utmerket måte.”

Jan Erik Ruud Olsen, Direktør

Vil du vite mer om dette eller lignende prosjekt?

098_portrett_2240
Harald Mæhle, leder IT-rådgivning

Ta kontakt!