<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sporveien

Porteføljestyring

Porteføljestyring

Konsern IT har en rekke initiativer og prosjekter som skal leveres til Sporveien. En utfordring har vært å prioritere disse opp mot hverandre og frigi ressurser til å gjennomføre prosjektene. 

Habberstads konsulent har bistått Konsern IT med å koordinere disse initiativene og sørge for at riktige ressurser blir benyttet. Han har også selv gått inn som prosjektleder for ny Citrix plattform samt anskaffelse og utrulling av nye tynnklienter.

Vil du vite mer om dette eller lignende prosjekt?

098_portrett_2240
Harald Mæhle, leder IT-rådgivning

Ta kontakt!