<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Stortinget

Dokumentstyring og -lagring

Effektiv saksgang og gode rutiner

Stortingets administrasjon hadde identifisert stort behov for en mer tidsmessig, enklere og mer effektiv dokumenthåndtering i Stortinget. Det er mange interessenter, bl.a. partigruppene, komiteene der representantene behandler sakene og deler av administrasjonen. Kravene til sikker behandling av dokumentene er naturlig nok høye i landets lovgivende forsamling. Prosjektets mål var å:

 • Etablere en enhetlig dokumentstyrings- og dokumentlagerløsning for partigruppene, komiteene og deler av administrasjonen
 • Bidra til en enklere og mer effektiv dokumenthåndtering i Stortinget
 • Sikre effektivisering av prosessene

Habberstad hadde rollen som prosjektleder, og ansvaret omfattet bl.a:

 • Analyse av nåsituasjon
 • Kravspesifisering
 • Evaluering av tilbud
 • Forhandlingsledelse
 • Kontraktsutforming
 • Implementering
 • Planlegging
 • Økonomioppfølging
 • Oppfølging av interne og eksterne leverandører
 • Forankring og informasjonsarbeid til bl.a. alle partier og komiteer
 • Regelmessig rapportering til styringsgruppen og prosjekteier

Gjennom dette prosjektet ble det etablert en ny enhetlig løsning for dokumentstyring og -lagring for partigruppene, komiteene og deler av administrasjonen. Opplæring ble gjennomført for alle brukere. Dette har medført bl.a:

 • Økt tilgjengelighet
 • Enkel tilgang
 • En enklere og mer effektiv dokumenthåndtering
 • Økt sikkerhet
 • Mer stabil løsning

"Jeg leide inn <Habberstads rådgiver> som prosjektleder for Stortingets administrasjon. Hans oppgave var å være vår prosjektleder for innføring av et dokumentstyringssystem for stortingsrepresentantene og deres rådgivere. <Habberstads rådgiver> har samarbeidet godt med klienter og leverandører, og leverer utmerkede resultater. Han er svært dyktig i forhandlinger med leverandører, og har utført arbeidet til min fulle tilfredshet. Hans kommunikasjonsevner er svært gode. Fremste egenskaper: resultater, omgjengelighet, høy integritet"

Frode Rein, IT sjef

Vil du vite mer om dette eller lignende prosjekt?

098_portrett_2240

Harald Mæhle, leder IT-rådgivning

Ta kontakt!