Utdanningsforbundet

Prosjektleder GDPR

Forberede nytt personvernreglement (GDPR)

Habberstads konsulent var innleid som prosjektleder for innføring av GDPR.
 
Oppgavene besto i å bistå Utdanningsforbundet med innføring av nytt Internkontrollsystem for personvern og informasjonssikkerhet samt rutiner for personvern i tråd med GDPR. En endringsprosess hvor ansvaret for personvern legges til ledere i organisasjonen.
 
Dette innebar også risikovurdering, organisering, rutiner for de registrertes rettigheter (sletting, innsyn etc.), avvikshåndtering, informasjon og opplæring.

Vil du vite mer om dette eller lignende prosjekt?

098_portrett_2240
Harald Mæhle, leder IT-rådgivning

Ta kontakt!