<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Wallenius Wilhelmsen Logistics

WAN Implementation

WAN Implementation

Wallenius Wilhelmsen Logistics (WWL) driver en global virksomhet, i et meget krevende konkurranseklima. Rask og pålitelig kommunikasjon mellom de ulike enhetene i konsernet er helt avgjørende for å kunne hevde seg i konkurransen.

WWL valgte en rådgiver fra Habberstad til å lede innføringen av nytt Wide Area Network (WAN), inkludert installasjon av maskin- og programvare for lokal tilgang til tjenestene. Dette gjaldt ca 80 lokasjoner, spredt over hele verden. Oppgavene omfattet også håndtering av alle endringsforslag, flytteoppgaver, oppgraderinger, konsolidering og samling av kommunikasjonstjenester, samt sikkerhetsløsninger for bruk av tredjeparts nettverk. Styrt avvikling av gamle løsninger inngikk også i oppgavene Habberstads rådgiver har utført.

"<Habberstads rådgiver> håndterte prosjektet meget godt, og brukte sine evner innen teknisk kommunikasjon, kombinert med gode holdninger, kulturforståelse, detaljert oppfølging og utfordring av leverandørene. Jeg vil ikke nøle med å bringe <Habberstads rådgiver> tilbake for et nytt prosjekt, og kan virkelig anbefale ham."  

Totto Befring, Head of Technical Solutions, WWL

Vil du vite mer om dette eller lignende prosjekt?

098_portrett_2240
Harald Mæhle, leder IT-rådgivning

Ta kontakt!