<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Wallenius Wilhelmsen

Modernisering av IT-løsninger som brukes globalt

Modernisering av IT-løsninger som brukes globalt

Wallenius Wilhelmsen Logistics (WWL) driver en global virksomhet, i et meget krevende konkurranseklima. Effektive IT-løsninger knytter sammen de ulike enhetene i konsernet, og er helt avgjørende for å kunne hevde seg i konkurransen.

WWL valgte en rådgiver fra Habberstad som ansvarlig for prosjektledelse og oppfølging av en portefølje bestående av syv prosjekter:

  • Global utrulling av nytt klient operativsystem
  • Anskaffelse og utskifting av strekkodelesere
  • Anskaffelse og installasjon av SharePoint
  • Anskaffe og implementere en felles data arkiveringsløsning
  • Etablering av en ny standardisert plattform for web-tjenester. Design av en infrastruktur-modell som støtter både interne og eksterne sluttbrukere
  • Ny backup-løsning for sentralt data senter i Oslo
  • Implementering av nytt intranett, første fase

"<Habberstads rådgiver> har arbeidet som prosjekt/programleder på flere prosjekter hos WWL. Han er pålitelig, strukturert, selvgående og etablerer gode relasjoner og samarbeid rundt seg. Jeg kan trygt anbefale <Habberstads rådgiver> til andre oppdragsgivere."

André Hellum, Head of Global Infrastructure & Operations

Vil du vite mer om dette eller lignende prosjekt?

098_portrett_2240
Harald Mæhle, leder IT-rådgivning

Ta kontakt!