<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Wave Train Systems AS

Level Crossing Warning System (LCWS)

Level Crossing Warning System (LCWS)

Wavetrain er et selskap som utvikler varslingsløsninger for jernbane, der teknologien bygger på akustisk deteksjon av tog. Selskapets første produkt er et system for planoverganger.

Dette er en systemløsning for varsling om ankommende tog ved planoverganger. Varslingen kan skje ved hjelp av lydsignal, rødt lys, bom e.l.

Markedet er stort, for jernbaner verden over har utfordringer med sikkerheten ved planoverganger. Hvert år er det mange som mange mister livet i ulykker. Konkurrerende systemløsninger har forskjellige ulemper sammenlignet med LCWS, særlig knyttet til behovet for å strekke ledninger flere kilometer ut til steder hvor varslingsanlegget skal utløses fra.

LCWS har den store fordelen at det ikke trenger slike ledningsstrekk. Alle komponenter er installert ved planovergangen, og systemet lytter etter lyd-signaturen til tog som nærmer seg, og utløser varselet i passende tid før toget kommer. Dette gjør LCWS til et meget kostnadseffektivt system.

Habberstads konsulent ble valgt på grunn av lang erfaring med krevende utviklingsprosjekter der sikkerhet og pålitelighet var sentrale. Mange års konsulentarbeid i bank og finans var et element her. God skriftlig fremstillingsevne (engelsk) var viktig for valget av konsulent.

Habberstad stiller med konsulent som har relevante sertifiseringer, som CISA, ISTQB, ITIL, TOGAF, PRINCE2 m.m. for å bistå Wavetrain i arbeidet med å oppnå sertifiseringer som er nødvendige for å få gjennomslag i jernbanebransjen. 

Gjennomføring, leveranse og verdiskaping

Habberstads konsulent kom inn i prosjektet mens det var i et tidlig stadium, og har tatt et betydelig selvstendig ansvar for å etablere dokumentasjon og å gjennomføre arbeidet med sertifisering etter sikkerhetsstandarder som gjelder for jernbane. Det er svært strenge krav til systemer for jernbane, og dagens løsning er nå godkjent etter CENELEC og IEC 62508 på SIL 2 nivå. Selskapet er dessuten blitt sertifisert etter ISO 9001 og ISO 14001.

Vil du vite mer om dette eller lignende prosjekt?

098_portrett_2240
Harald Mæhle, leder IT-rådgivning

Ta kontakt!